Home > Nieuws > Verwachting zomer 2020: warm en droog
Volg Weer.nl

Nieuws

Foto: Gieny Westra.

Verwachting zomer 2020: warm en droog

De meteorologische zomer van 2020 is op 1 juni van start gegaan. De hoogste tijd dus voor onze definitieve zomerverwachting. Op basis van alle gegevens die nu voorliggen, lijken we opnieuw op en warme en droge zomer af te stevenen, met de nadruk op juli en augustus. De grootste kans op (onweers)buien is er zoals het er nu voorstaat in juni.

Het is dus weer tijd om ver de toekomst in te kijken. Behalve onze wekelijkse update van de verwachting voor de komende 30 dagen (meestal op vrijdag), kijken we één keer in de maand 3 maanden vooruit. We doen dat aan de hand van informatie van DTN/MeteoGroup en World Climate Service. Dit keer beslaat de verwachting dus de komende zomer. Verwachtingen ver vooruit bevinden zich in een experimenteel stadium en moeten we dus niet al te letterlijk nemen. Toch is het interessant om ze te publiceren, om er ervaring mee op te doen en gebruikers ervan te laten wennen aan de onzekerheden die ermee gepaard gaan. En ook de manier waarop aan die onzekerheid een plek wordt gegeven.

Het gaat best goed
Het ver vooruitkijken was de laatste maanden in elk geval behoorlijk succesvol. Gedurende de winter zat het drukpatroon zo vast, dat je je er echt geen buil aan kon vallen. Tot half maart was het wisselvallig en bleef het dat ook. Vanaf half maart klapte het weerpatroon ineens 180 graden om. Hogedrukgebieden verschenen op het toneel en wisten van geen wijken meer. We verwachtten een droge en warme april en die kwam er ook. Voor mei was het onzekerder. Hier leek het al dan niet op gang komen van een La Niña (een periodiek terugkerende koude zeestroom op de Grote Oceaan, in het gebied op de evenaar tussen Peru en Australië) en bepalende factor. Zou zo’n La Niña beginnen, dan zou het in onze omgeving wisselvalliger kunnen worden. Kwam de koude zeestroming er niet, dan was een aanhouden van het zonnige en droge weer met winden vaak uit richtingen tussen noord en oost waarschijnlijk. La Niña kwam er niet en het is inderdaad nog vaak zonnig en droog.

 

Voor de zomer meerdere drijvers
Voor het vervolg in de zomer lijkt een aantal dingen belangrijk. Zo is het water van de noordelijke helft van de Atlantische Oceaan, het stuk tussen de VS en Europa dus, gemiddeld duidelijk warmer dan normaal. Datzelfde geldt voor het noordelijke deel van de Grote Oceaan, ten westen van de VS. Samen met het al dan niet in een later stadium beginnen van de al eerder besproken La Niña, lijken dit de belangrijkste drijvers voor het weer in de komende drie zomermaanden te zijn.

De hogedrukgebieden, die het weer bij ons op een paar kleine onderbrekingen na, nu al twee maanden lang in de greep hebben, blijven ook in de zomermaanden een hoofdrol spelen, zo is de verwachting. Waarschijnlijk krijgen we net als in voorgaande jaren een situatie waarin het Azorenhogedrukgebied de ene na de nadere hogedrukcel afvuurt, die vervolgens via onze omgeving naar Centraal-Europa trekt. Lagedrukgebieden zijn er wel, maar dan vooral actief in het gebied van het noordelijke deel van de Britse eilanden naar Scandinavië. Daar wordt een gematigde en nattere zomer verwacht. Grote delen van het continent, inclusief Nederland, kunnen juist op een droge en warme zomer rekenen.

Onzekerheden
Omdat Nederland aan de noordwestelijke rand ligt van dit warme en droge gebied op het continent, kunnen kleine veranderingen een verschil maken. Komen de lagedrukgebieden in het noordwesten wat dichterbij, en de kans daarop bedraagt ongeveer 25 procent, dan zitten er ook perioden met wisselvalliger en koeler weer tussen. Mocht er tijdens de zomermaanden alsnog een La Niña beginnen, dan zou de hogedruk bij ons in de buurt naar het noorden van Scandinavië opschuiven, met bij ons dan af en toe lagedrukinvloed vanuit het zuiden met kans op onweerskansen. De kans op zo’n scenario is ongeveer 20 procent. Ook de junimaand ziet er iets anders uit, met een toch wat noordelijkere hogedruk en bij ons vanuit het zuiden af en toe ook onweerskansen. Dit is een patroon wat we voor de komende periode ook al in de kaarten voor de lange termijn zien verschijnen.

 

Voorgaande zomers goede leidraad
Het zou zomaar eens kunnen lijken op één van de twee voorgaande zomers. Waarbij de zomer van 2018 overal zeer droog en warm was, terwijl de zomer van vorig jaar meer een tweedeling liet zien. Warm was het toen ook overal, culminerend in die bizarre 40,7 graden op een gedenkwaardige 25 juli, maar voor wat de neerslag betreft, zagen we een duidelijke tweedeling. Beleefden de oostelijke delen van Nederland een droogte die de vergelijking met die van een jaar eerder met glans kon doorstaan, in de westelijke delen van het land was het een stuk natter en drongen veel vaker storingen met regen en buien door.

Opnieuw extreme temperaturen?
Met in gedachten de wetenschap dat we ook dit jaar alweer met een droogte te maken hebben en de toplaag van de bodem inmiddels behoorlijk is opgedroogd, kan het de komende maanden als het weer dat wil met behulp van dit ‘woestijneffect’ ook zomaar weer enkele keren extreem warm worden. In die zin leren we de zomers ‘nieuwe stijl’ inmiddels behoorlijk kennen. Aan het einde van de augustusmaand weten we hoe het echt is geweest.

Door: Reinout van den Born / Weer.nl

Meer Nieuws