Home > Nieuws > Hij is er weer, de eikenprocessierups!
Volg Weer.nl

Nieuws

Hij is er weer, de eikenprocessierups!

De komende tijd is de eikenprocessierups weer actief en kunnen de rupsen en hun nesten weer overlast veroorzaken. Krijg jij al jeuk?

Vroege rupsjes
Dit jaar waren de rupsen er vroeg bij. Op 6 april kwamen ze al uit hun eitjes, maar ze hebben dan nog niet hun beruchte brandharen ontwikkeld. Zolang er dan nog geen blad aan de bomen zit, blijft de rups kwetsbaar voor natuurlijke vijanden, zoals vogels, maar ook regen- en hagelbuien kunnen dan funest zijn voor de kleine beestjes. Dit jaar waren de bomen, door relatief warm weer, sneller groen dan normaal, waardoor de rupsen een grotere overlevingskans hadden. De eerste brandharen zijn dit jaar dan ook betrekkelijk vroeg gemeld, nl. op 11 mei. De komende weken is het dus verstandig niet onder de eiken door te lopen zonder beschermende kleding.

De boom in 
De hoogte van de nesten is afhankelijk van de temperatuur. Hoe warmer en droger het weer, des te lager zitten de nesten van de processierups. Bij extreem warm en tropisch weer verlaten de rupsen zelfs de boom om hun nest in de grond te bouwen. In juni zijn de meeste nesten gevormd en krijg je een goed beeld van de hoogte die de rupsen hebben uitgekozen. Als de nesten laag zitten levert dit in principe meer overlast op.

Meer wind=meer overlast
Toch spelen meer factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de wind. Bij onstuimig weer waaien nesten uit bomen en kunnen de brandharen zich flink verspreiden. Ook aan het eind van de zomer, als de rups inmiddels vlinder zijn, kan veel wind er voor zorgen dat de mannetjes tientallen kilometers ver komen.


bron: Wikipedia

Weg ermee! Maar hoe?
Dat de rups overlast veroorzaakt staat voorop, dus wordt er van alles aan gedaan om hem bestrijden. Steeds vaker wordt de milieuvriendelijke weg gekozen. Naast het wegbranden en opzuigen van de nesten, worden nu ook natuurlijke vijanden gebruikt. Zo worden geregeld nematoden, zogenaamde aaltjes, ingezet. Dit zijn minuscule wormpjes die bij de rupsen binnendringen en een bepaalde stof afscheiden, waardoor de rupsen sterven. En dan is er de koolmees! Deze vindt de rups een heerlijk maaltje. Nestkasten in eikenbomen plaatsen is dan ook een win-win situatie.

Amara Onwuka weer.nl

Meer Nieuws