Foto's en/of video's verzenden


Dagelijks wordt uit de ingezonden foto's een actuele weerfoto gekozen. Daarnaast worden de foto's gebruikt in de vele weerpresentaties die MeteoGroup verzorgt en verder staan bij onze "Weer in het Nieuws" verhalen vaak actuele foto’s. Heeft u actuele foto’s of video's stuur deze dan naar ons op.

U kunt u foto's en/of video's op de volgende drie manieren naar ons sturen:

1. Via email

Mail uw foto's en/of video's naar één van onderstaande adressen.

2. Via uw mobiele telefoon

Heeft u een mobiele telefoon met fotocamera, dan kunt u de daarmee gemaakte foto's ook per MMS naar ons versturen. Kies i.p.v. verzenden naar een telefoonnummer één van bovenstaande emailadressen. Let op: voor het verzenden van een MMS worden door uw provider kosten in rekening gebracht. Raadpleeg voor meer informatie over het verzenden van een MMS naar een emailadres de website van uw telefoon provider.

Toezending van materiaal houdt in dat toestemming wordt verleend aan MeteoGroup voor publicatie. MeteoGroup behoudt zich het recht zonder opgaaf van redenen foto's te weigeren. Inzender verklaart auteur te zijn van ingezonden materiaal en vrijwaart MeteoGroup derhalve voor claims van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met publicatie van het ingezonden materiaal.

Zakelijk gebruik van de foto's door derden is alléén toegestaan na vooraf verleende toestemming door MeteoGroup.