Zware storm op komst

Advertentie
Mijn weer

beta-teaser

 • Het stormglas van Sytse Schoustra op Terschelling staat al te pruttelen. Een teken dat de luchtdruk almaar verder daalt. Maandag gaan we op de Wadden naar ongeveer 980 hPa.

  De huidige berekening van het ECMWF model voor wat betreft positie van het stormlagedrukgebied ten noorden van Nederland rond 12 UTC maandag.

  Twee keer de luchtdrukkaart van het ECMWF model. Bovenin de run van 12 UTC zaterdagmiddag en onderin de run van 00 UTC zondag. Weinig tot geen verschil in de weerkaarten. Het grote windveld zict aan de voorzijde en zuidzijde van het stormlagedrukgebied.

  Nog twee luchtdrukkaarten voor maandag 12 UTC. Bovenin de visie van het NCEP model (de berekening van zondag 00.00 UTC), onderin de visie van het UKMO model (de berekening van zondag 00.00 UTC). Opvallend is dat het NCEP model het lagedrukgebied in deze modelrun niet genoeg heeft uitgediept voor een losse lagedrukkern. De windsnelheden zijn dan ook danig lager dan de andere modellen. De visie van het UKMO is min of meer gelijk aan die van het ECMWF.

  De windsneldheden zoals wij ze verwachten voor maandag rond 13.00 uur. Dit zijn niet de windstoten, maar puur de doorstaande winden. In het grootste deel van het binnenland staat een volle 6 Bft, in de kustprovincies 7-8 Bft. Aan zee waait een storm tot zware storm (9 tot 10 Bft).

  De heftigheid van wind en windstoten wordt bepaald door luchtdrukverschillen, maar ook door de aanwezige wind op enige hoogte. Op dit berekende windprofiel voor De Bilt voor morgen rond lunchtijd is aan de rechterzijde van de grafiek te zien dat vanaf ongeveer 500 meter hoogte de wind zo'n 50 knopen bedraagt (dikke driekhoek), wat gelijk staat aan zware storm. Door de grote onstabiliteit kan de wind op hoogte doorvallen tot op de grond en daardoor zijn er ook zullke heftige windstoten mogelijk.

 • Zware storm op komst
  27.10.2013 13:00

  Een kleine, maar felle stormdepressie trekt maandag zeer snel van Engeland naar het zeegebied ten noorden van de Wadden. De luchtdrukverschillen worden in ons land dermate groot, dat hoge windsnelheden worden opgewekt. Aan zee komt op grote schaal een zuidwesterstorm te waaien en ook in het binnenland veroorzaakt de nabijheid van de depressie uitermate onstuimige condities. In een aanzienlijk deel van het binnenland waait het maandag krachtig, 6 Bft, een heftigheid die landinwaarts niet vaak gehaald wordt. In combinatie met de te verwachten windstoten kan er dan ook gemakkelijk schade veroorzaakt worden. Te denken valt aan afgerukte takken en dakpannen, maar ook aan hele bomen die tegen de vlakte gaan en vrachtwagens of aanhangwagens die omwaaien. Een waarschuwing voor de dag van maandag is dan ook op z’n plaats.

  De koers van het lagedrukgebied dat ‘het gaat doen’

  Zondagmiddag bevindt het toekomstige ’stormlagedrukgebied’ zich nog redelijk inactief boven de Atlantische Oceaan. Zondagavond schuift het in windsterkte toenemend naar het zuidwesten van Engeland. Vooral ten zuiden van deze stormdepressie ontwikkelen vurige winden, met in het Kanaal en aan de kusten van Frans Bretagne en Normandië op grote schaal storm. Wat vervolgens de exacte koers zal worden is nog enigszins onduidelijk, maar het meest waarschijnlijke scenario (waar ook de meeste weermodellen mee uit de bus komen) is een route die via het oosten van Engeland over de centrale delen van de Noordzee loopt en vervolgens via noordelijk Denemarken verder gaat. Ondertussen diept de stormdepressie uit, onder een actief deel van de straalstroom, en nemen de windsnelheden alleen maar toe. Sterker nog, het HIRLAM model berekent orkaankracht rondom de depressie, 12 Bft, maar die visie wordt niet ondersteund door de andere modellen. De meeste andere modellen hebben wel veel wind op de uitdiepende depressie.

  • Advertentie

  Grote luchtdrukverschillen
  In het ECMWF model wordt het luchtdrukverschil in ons land rond het middaguur op zo’n 18 hectoPascal berekend. Voorwaar een grote luchtdrukgradiënt over een relatief kleine afstand. Destijds, bij de zware januaristorm van 1990 (25 januari) was het luchtdrukverschil 20 hectoPascal, dus slechts een beetje groter. Nou zeggen luchtdrukverschillen niet alles, want ook windsnelheden in de hogere luchtlagen spelen een cruciale rol in de doorstaande wind en de windstoten die uiteindelijk worden gemeten. Als we kijken naar de verticale opbouw van de atmosfeer en de vele wind die daar morgen (maandag) op verschillende hoogten aanwezig is, speelt meekoppeling van de wind op hoogte zeker een rol.

  De windverwachting voor het maandag etmaal
  Komende nacht waait het in ons land al stevig met windkracht 4 tot 8, waarbij die 8 staat voor een stormachtige wind. Morgenochtend trekt de steeds verder ontwikkelende stormdepressie via de centrale delen van de Noordzee richting het noordoosten en komt dermate dicht langs dat de wind extra aanwakkert. In de ochtend waait eraan zee een windkracht 8 tot 9, ofwel een stormachtige wind tot volle stormwinden. Tijdens het hoogtepunt van de storm -rond het middaguur- kan de wind even 10 Bft halen aan de noordwestkust. Immers, het is juist daar dat het lagedrukgebied het dichtst nadert.

  Veel belangrijker dan de windkracht 9 of 10 zijn de korte, maar zeer zware windstoten die de depressie veroorzaakt. Landinwaarts komt het overal tot zware of zeer zware windstoten van 90 tot 120 km/uur. Langs de kust zijn windstoten mogelijk van 120 tot 140 km/uur, en op de Wadden kan een enkele plek zelfs tot windstoten van 150 km/uur komen. In de tweede helft van de middag neemt de wind snel af en tijdens de avondspits zijn we zelfs de zware windstoten alweer kwijt.

  Windstoten van meer dan 130 km/uur werden in de afgelopen 20 jaar slechts 2 maal ergens tijdens een storm gemeten. Voor het laatst vrijwel precies 11 jaar geleden, op 27 oktober 2002. Toen registreerde men in IJmuiden een windpiek van 148 km/uur. Tijdens de zeer zware januaristorm in 1990 haalde IJmuiden een windsnelheid van 158 km/uur.

  We houden iedereen op de hoogte via onze website, maar vooral ook via Facebook en twitter. Volg ons en beleef alles mee. Foto's en interessante meldingen kunnen altijd gestuurd worden naar waarnemingen(at)weer.nl.

  Bron: Meteo Consult, uitsnede foto voorpagina is van Ton de Brabander. 

  Beoordeel dit verhaal en/of stuur een reactie.
Stuur deze pagina naar een vriend

Volg MeteoConsult op Twitter

De websites van MeteoGroup maken gebruik van Cookies. Voor meer informatie klik hier.