Innovatie van groot belang bij MeteoGroup

Hoe foute waarnemingen kunnen leiden tot betere gladheidsverwachtingen

Als bedrijf wil je innoveren en jouw klanten de beste en meest toegesneden weersverwachtingen geven. Je wilt met die specifieke verwachtingen een toegevoegde waarde bieden, nu en in de toekomst. Dit geldt ook voor gladheidsverwachtingen. Eind mei vond de SIRWEC conferentie plaats. Op deze tweejaarlijkse bijeenkomst van de ‘Standing International Road Weather Commission’ deelden ruim 150 professionals hun kennis, kunde en vernieuwingen op het gebied van wegdekverwachtingen. Onze afdelingen Professional Services en Product Marketing waren erbij en demonstreerden de mogelijkheden van het inzetten van Big Data voor gladheidsverwachtingen.

MeteoGroup maakt al vele jaren specifieke verwachtingen voor wegbeheerders, in diverse landen. Bij die prognoses gaat het erom dat de klant op het juiste moment de juiste acties kan ondernemen om gladheid zoveel mogelijk te voorkomen. Veiligheid staat voorop, maar het is ook belangrijk onnodige strooiacties zoveel mogelijk te vermijden. Dit leidt tot kostenbesparingen en minder schade aan het milieu. Kennis van de wisselwerking tussen weerelementen en het wegdek is daarvoor essentieel. Temperatuur, dauwpunt, wind, condensatie, sneeuwbuien, ijzel, het zijn allemaal meteorologische aspecten die hierbij een rol spelen. In het continue streven om de wegdekverwachtingen te blijven verbeteren, heeft de afdeling Professional Services op de SIRWEC-conferentie haar onderzoek naar het inzetten van een grote hoeveelheid privé-weerstations gepresenteerd. We spreken Ingeborg Smeding, delivery manager van die afdeling, op haar standplaats Wageningen.

Foute observatie wordt prima hulpmiddel
“Wereldwijd hebben heel wat mensen een weerstationnetje in hun tuin of op hun balkon staan,” zo begint Ingeborg. “Een aanzienlijk deel daarvan heeft een station dat is aangesloten op online-platform NETATMO. En ook al staan die meetpunten vaak niet op een echt goede plek opgesteld en zitten er fouten in de waarnemingen, tóch kun je de metingen gebruiken. Door naar de bulk te kijken, kun je de fouten eruit halen.”

En die fouten kun je zelfs benutten, zo is gebleken. “De regenmeter stopt met het doorgeven van informatie als de neerslag overgaat in sneeuw of hagel. Het radarbeeld laat echter de neerslag voortduren. Als je de informatie van de privé-meetstations vergelijkt met het radarbeeld, zie je dus eigenlijk een opschuivende lijn waarop de regen in vaste neerslag overgaat. Dat is natuurlijk uitermate belangrijke informatie voor gladheidsmeteorologen en wegbeheerders. Eigenlijk is het dus een fout, dat de neerslagmeting stopt, maar ondertussen kun je dat benutten om die cruciale grens tussen natte en droge sneeuw te vinden.”

Een tweede voorbeeld is de langgolvige straling die ’s nachts op gang komt bij opklaringen. De meeste niet-officiële weerstations hebben geen lamellenkast om zich heen en zijn daardoor gevoeliger voor veranderingen in langgolvige straling. Die veranderingen zijn een indicatie voor gaten in het wolkendek en kunnen heel behulpzaam zijn bij gladheidsverwachtingen. Immers, een opklaring kan door uitstraling de wegdektemperatuur vrij snel laten dalen.

Belang van innovatie
Voor het verbeteren van gladheidsverwachtingen wordt met veel meer geëxperimenteerd. Zo is MeteoGroup al enige tijd bezig om een decision support system, DSS, te ontwikkelen. Ingeborg: “In eerste instantie gaat het erom dat vanuit de weerkamer de gladheidsbestrijders goed worden ingelicht. De bestrijders nemen uiteindelijk zelf de beslissing hoeveel en hoe laat er gestrooid of geschoven gaat worden. Je kunt daar natuurlijk wel bij helpen, een advies geven. Het DSS gaat daarin een stap verder dan de traditionele wegdektemperatuur en conditie verwachtingen, en komt met een strooi-advies op maat, inclusief bijvoorbeeld de hoeveelheid strooizout die zou moeten worden aangewend. Die is dus vrij specifiek.”

Als bedrijf is het heel belangrijk om met dergelijke innovatieve ontwikkelingen bezig te zijn. “Er gebeurt wereldwijd heel veel,” aldus Ingeborg. “De rekenkracht van computers is enorm toegenomen, alles wordt nauwkeuriger en je wilt natuurlijk je toegevoegde waarde houden. Het was op de conferentie dan ook leuk om rond te kijken, bijvoorbeeld naar alle camera’s en sensoren die tegenwoordig beschikbaar zijn. Interessant was een bedrijf dat wrijvingmetende sensoren in autobanden plaatst. De taxi’s die daar nu mee rondrijden in Stockholm en Goteborg helpen bij het verzamelen van actuele gegevens over de toestand van de weg, en dit kan weer gebruikt worden voor het maken van een correcte gladheidsverwachting.” Innovatie en experiment, ze horen bij elkaar, en brengen ons steeds verder in het maken van betrouwbare en bruikbare prognoses.