Westerstorm

De eerste storm van het jaar staat voor de deur en trekt morgen over ons land.

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en de eerste storm staat al op de weerkaarten. Vandaag is het nog vrij rustig, met een meest matige zuidwestelijke wind, maar in de loop van de avond en nacht gaat de wind al flink aantrekken en vooral morgen – woensdag – volgt een westerstorm. Ook komen daarbij soms zware tot zeer zware windstoten voor, langs de westkust tot 120 km/uur.

Al een behoorlijke tijd hebben we nu te maken met dezelfde luchtdrukverdeling boven Europa, met overwegend hogere luchtdruk boven het Middellandse Zeegebied en de lagere luchtdruk boven het noorden. Wij zitten daar precies tussenin, met boven onze omgeving het grootste luchtdrukverschil en dus de meeste wind. Zowel hoger in de atmosfeer, in de vorm van de straalstroom, als dichterbij het aardoppervlak. Met die stevige west- tot zuidweststroming wordt ten eerste zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan bij ons aangevoerd, maar ook talrijke lagedrukgebieden met de bijbehorende fronten. Het ene lagedrukgebied stelt echter niet veel voor en de ander pakt juist zeer actief uit.

Meerdere fronten
In een trog, een uitloper van een lagedrukgebied ten noordwesten van de Britse Eilanden, trekt vandaag – dinsdag – al een storing over ons land, maar deze is nog niet heel actief. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en later vanmiddag en vanavond volgt vanuit diezelfde hoek regen. Spannender is de storing die kort daarna alweer over onze omgeving trekt.

Veel regen
Boven de Atlantische Oceaan ontwikkelt zich vandaag een kleine, maar venijnige randstoring – een soort filiaaltje van het eerdergenoemde grotere lagedrukgebied – en deze trekt in rap tempo naar het oosten. Komende nacht ligt de kern ervan boven het midden van Engeland en het bijbehorende warmtefront draait daar omheen ons land in. Het gaat dan enige tijd stevig regenen, waarbij het in relatief korte tijd tot zo’n 10 tot 20 millimeter kan komen. Ook trekt de zuidwestenwind dan al aan.

Koufront
Later in de nacht arriveert vervolgens het koufront, met daarop een aantal losse buien, mogelijk met onweer en hagel, en tussendoor wat opklaringen. De wind draait aan de achterzijde van het koufront naar het westen en wordt dan aan de kust soms al stormachtig, windkracht 8, met forse windstoten.

Zware storm
Later vannacht en morgen – woensdag – trekt vervolgens het lagedrukgebied over het noorden van ons land heen, waarna de wind nog iets verder gaat aantrekken. Langs de westkust komt het dan tot stormkracht 9 (storm) en op de westelijke Waddeneilanden mogelijk al tot een zware storm, kracht 10. Daarbij kunnen zeer zware windstoten voorkomen tot 120 kilometer per uur. Het windveld trekt in de loop van de ochtend oostwaarts het land over, waarbij het op de Waddeneilanden ook dan nog tot windkracht 10 kan blijven komen. Verder landinwaarts is de wind nog hard tot stormachtig en in de oostelijke helft van het land vanaf de late ochtend en begin middag vrij krachtig tot hard, kracht 5 tot 7. Ook daar is de wind nog behoorlijk vlagerig en kunnen windstoten tot 80 km/uur voorkomen.

Middag rustiger
Later in de middag neemt de wind geleidelijk wat af, maar het blijft alsnog fors waaien. Er valt een aantal buien, soms met hagel en een klap onweer, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. In het noorden hangt meer bewolking en valt nog enige tijd regen, omdat het staartje van de storing – de zogeheten back-bend occlusie – daar nog overtrekt. Verder is het vrij zacht, met 8 tot 10 graden.

Stormen in 2017
Het jaar 2017 telde in totaal 5 stormen. De eerste trok op 23 februari over het land, met veel regen, aan de kust soms windkracht 10 en lokaal (zeer) zware windstoten. Daarna duurde het een hele tijd voordat het tot de tweede storm van het jaar kwam. Het werd een zomerstorm en deze vond plaats op 6 juni, met langs bijna de gehele west- en noordwestkust enige tijd windkracht 9 en lokaal ook zeer zware windstoten. In de rest van het zomerseizoen was het rustig qua stormen en in het najaar kwam het wederom tot 3 stormen. Op 13 september was het goed raak, met toen ook tijdelijk een windkracht 10 en in het Waddengebied een windstoot van zelfs 126 kilometer per uur! Op 5 oktober trok de volgende storm over het land, op de Waddeneilanden tijdelijk weer zeer zwaar met kracht 10, en de storm van 29 oktober was de laatste van het jaar. Op de overgang van de zomertijd naar de wintertijd werden ’s nachts in het Waddengebied de hoogste windsnelheden en -stoten gemeten.