Duitse en Deense voetbalvrouwen in de herkansing

De Nederlandse vrouwen voetbalden zich gisterenavond glansrijk in de halve finales. Een enorme stortbui was de Duitse en Deense dames de baas.

Juli groeit uit tot een behoorlijk natte zomermaand. Er zijn gebieden waar inmiddels de dubbele maandhoeveelheid is gevallen. Tegelijkertijd zijn er ook nog plekken die tot en met gisterenavond (8 uur lokale tijd) nog aan de droge kant waren, zoals de Kop van Noord Holland en Texel. Maar daar is later gisterenavond en afgelopen nacht nog 5 tot 10 millimeter gevallen en ook vanochtend vielen daar weer enkele buien. De kans is dus groot dat ook dit tot dusver droogste deel van ons land nog op de juli norm (1981-2010) uit komt.

Droogte in zeer natte zomermaand

Juli is dus op veel plaatsen een natte of zelfs zeer natte maand, maar niet overal. En met de droge voorgeschiedenis (de lente en de droge warme zomermaand juni) hebben we met name in een strook langs de westkust en op de Wadden nog altijd te maken met een flink neerslagtekort. Op Texel en in de Kop van Noord Holland bedraagt het tekort zelfs circa 200 millimeter. Boeren op Texel en ongetwijfeld ook in de Kop van Noord Holland kampten de afgelopen week nog met problemen door de droogte. Overigens bouwt zich vooral in het noordwesten in een gemiddelde zomer ook wel een tekort op van in ieder geval meer dan 100 millimeter. In het noordoosten zien we gebieden waar het neerslagtekort vrijwel geheel is weggewerkt en in het noorden van Drenthe zelfs iets kleiner is dan een normale zomer.  

Water op het voetbalveld

Gisterenavond passeerde een actieve golf in het front dat gisterenoverdag met minimale activiteit over ons land tot stilstand was gekomen. De golf trok via het Kanaal naar de zuidelijke Noordzee. De zwaarste plensbuien in dit regengebied trokken ruwweg via de regio Rotterdam naar Amsterdam, om vervolgens nog verder te activeren boven Flevoland. De voetbalwedstrijd in Spangen, te Rotterdam, moest worden afgelast omdat er in korte tijd zo’n 2 a 3 centimeter water op het veld viel. Net op het moment dat de wedstrijd zo een beetje van start had moeten gaan. Er werd met man en macht gewerkt om het water van het veld te krijgen maar het mocht niet baten. De plensregens trokken later in de avond via het noorden van Drenthe weg in noordoostelijke richting. Aan het eind van de nacht volgde nog een losse vrij felle bui (met onweer) die via de Kop van Noord Holland naar Noord Friesland trok om vervolgens via Ameland weg te trekken naar open zee.

Netwerk van weeramateurs

Op de natste plaatsen is ruim 40 millimeter gevallen volgens de cijfers van www.hetweeractueel.nl, waar een heleboel weeramateurs aan mee werken. Dat komt heel aardig overeen met de opgetelde radarbeelden. Over een tijdsspanne van 24 uur zien we heel duidelijk de strook waar de grootste regenhoeveelheden zijn gevallen. Ook is duidelijk dat er een aanzienlijk deel in het zuiden en oosten is waar vrijwel geen regen is gevallen. Net ten zuidoosten van Limburg trokken in de nacht in de warme lucht wel een paar regen- en onweersbuien van de Ardennen naar Duitsland. In die warme lucht steeg het kwik gisteren in het begin van de avond in Maastricht zowaar nog even tot ruim 27 graden.

Luchtig schouwspel

Kijken we naar de komende week, dan is in ieder geval direct duidelijk dat er voorlopig geen fase met stabiel en warm zomerweer komt. Een westelijke stroming vanaf de Oceaan naar Noordwest Europa blijft een stempel drukken op het weer. Af en toe komen er storingen mee met enkele buien of een regenperiode maar de droge uren zijn royaal in de meerderheid. En met middagtemperaturen van 20 tot 25 graden en geregeld zon kunnen we dan toch spreken vaan heel aardig zomerweer. En het levert vaak mooie wolkenluchten op. Zoals ook vanochtend toen we de opbollende stapelwolken vanuit de weerkamer te Wageningen mooi voorbij zagen drijven, op de nadering van een zwak koufront. Hieronder een timelapse van dit luchtige schouwspel.