Zeespiegelstijging bij VVD geschrapt ?!

Met diverse methodieken wordt haarscherp gemeten dat de zeespiegel wereldwijd versnelt stijgt. Maar niet volgens ‘deskundigen’ van de VVD….

In een ver verleden heeft de wereldwijde zeespiegel al vaker enorme schommelingen laten zien. Dan hebben we het niet over een paar decimeter maar over meters, soms zelfs tientallen meters. De meeste recente echt grote schommeling dateert van na het laatste glaciaal. Ruim 20 duizend jaar geleden stond de zee mondiaal meer dan 100 meter lager dan nu, zo is gebleken uit tal van geologische onderzoeken. Toen al het op land opgeslagen water (in de vorm van ijs) in een tijdsbestek van vele duizenden jaren ging smelten, steeg de zeespiegel tot het huidige peil: ruim 100 meter hoger.

Gemiddeld 3,4 mm

Volgens metingen, zowel met behulp van sensoren in het water als vanuit de satelliet, kan nauwkeurig worden vastgesteld dat de zeespiegel de laatste 100 jaar in versneld tempo is gaan stijgen, na een lange fase van relatief constante niveaus. Op dit moment bedraagt de stijging 3,4 mm/jaar. Het peil stijgt wereldwijd overigens niet overal even snel. Dat komt door zwaartekracht effecten van de massa van het (steeds sneller) verdwijnende ijs op met name Groenland en op Antarctica. Zo zijn er plekken rondom Azië waar het peil 3 maal zo snel stijgt als het mondiale gemiddelde, en zijn er nota bene ook plekken waar het peil (nog) niet stijgt.

Drie oorzaken

De versnellende zeespiegelstijging kent drie oorzaken. Ten eerste wordt het zeewater wereldwijd, niet alleen aan de oppervlakte maar meetbaar tot een diepte van vele honderden meters, steeds warmer. Een direct gevolg van de opwarming van de wereld door massale uitstoot van broeikasgassen als CO2 en Methaan.  Warm water neemt meer volume in. Het water zet uit. Dit is een significant effect dat tot voor kort voor 1/3 van de huidige stijging zorgde. Ten tweede is de wereldwijde irrigatie in de afgelopen honderd jaar steeds verder toegenomen. Er worden gigantische hoeveelheden water vanuit de grond toegevoegd aan de watercyclus boven de grond. Ook dit is een belangrijk mondiaal effect. Ten derde smelten de gletsjers op aarde steeds sneller, slinkt de ijskap van Groenland in een steeds hoger tempo, en loost ook Antarctica zijn landijs is een zorgwekkend versnellend tempo. Het wereldwijde smelten van landijs is nu en zeker in de toekomst de belangrijkste oorzaak van de versnelde stijging van de zeespiegel.

Tom Waes naar Tuvalu

Het probleem  is, dat we reeds nu al heel krachtige terugkoppelingsmechanismen aan het werk zien op zowel de Noordpool, als de Zuidpool, als in vrijwel alle gletsjer systemen op aarde. Die mechanismen komen er op neer dat de ijsmassa’s op land in een sterk versnellend tempo slinken.  Reeds in de komende decennia zal dit op steeds meer plekken op aarde resulteren in ernstige problemen door de versnellende stijging van het zeewater. Voor schade en overstromingen zijn geen eens stormen en orkanen nodig. Het gebeurt sowieso. Nu al! Wat dat betreft is het een aanrader om morgenavond naar Tom Waes reizen te kijken, om 20.30 op NPO3, waar hij verslag doet van de situatie op Tuvalu, een eilandengroep in de Grote Oceaan. Maar ook in de miljoenenstad Miami, in Florida, ziet men het zeewater steeds vaker enkele wijken van de miljoenenstad in stromen.

1 meter of meer

Wetenschappelijke rekenmodellen zitten momenteel goed op de waargenomen versnelling van de zeespiegelstijging. Het probleem is echter, of de versnellende mechanismen op de Poolkappen voldoende zijn opgenomen in prognoses voor de toekomst. Feit is dat voorspellingen van de toekomstige zeespiegel door onafhankelijke wetenschappelijke instituten de afgelopen 10 jaar keer op keer naar boven werd bijgesteld. Inmiddels is het zeer plausibel om met een mondiale stijging van rond 1 meter rekening te houden in het jaar 2100, ten opzichte van het jaar 2000! Maar het kan ook zo maar weer worden, als bijvoorbeeld de grote megagletsjers van Antarctica in een verder versnellend tempo hun landijs in zee gaan spuien. Let wel, dit tempo is de afgelopen tien jaar al flink toegenomen.

Bizar en ongeloofwaardig

Kortom, de stijging van de zeespiegel versnelt, en zal steeds verder gaan versnellen. Steeds meer laaggelegen gebieden op aarde zullen de gevolgen deze eeuw merken. Ook gebieden waar miljoenen en miljoenen mensen wonen. Overigens, laten we niet vergeten dat we zelf ook met z’n allen in een laaggelegen delta wonen. Dat maakt het volkomen bizar en volstrekt ongeloofwaardig, dat een man het voor elkaar krijgt om een belangrijke zinsnede in het partijprogramma van een van ’s lands grootste partijen te schrappen: de VVD.

Verkiezingsprogramma VVD gewijzigd

Tijd om het bericht te citeren uit het gisteren in Trouw gepubliceerde artikel: ‘ Ach, ze verzinnen iedere tien jaar weer wat nieuws. Eerst het gat in de ozonlaag, daarna zure regen en nu klimaatflauwekul, aldus Gert-Jaap van Ulzen, 53 jaar oud en voormalig VVD-gemeenteraadslid in Leeuwarden…. Hij reisde op 19 november vorig jaar naar het VVD-congres in Noordwijkerhout, waar de liberalen de definitieve versie van hun verkiezingsprogramma vaststelden. In een kleine commissie die besliste over de milieu- en klimaatparagraaf wist hij de leden te overtuigen dat het beter was als de VVD niet zou zeggen dat klimaatverandering leidt tot ‘stijgende zeespiegels en hevige regenbuien’. Aan de commissie lichtte hij toe dat helemaal niet vaststaat of klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. Daarover zijn de ‘wetenschappelijke meningen zeer verdeeld’. De zinsnede werd door de commissie uit het programma gegumd.’ Het hele artikel in trouw kunt u hier lezen.

The Climate Concern

Tja, wat moeten we hier nog van zeggen. Het is tenenkrommend en ronduit gevaarlijk dat dit soort taferelen zich kunnen voordoen in ons land. Er is vrijwel zeker geen theorie waar wetenschappers het onderling zo over eens zijn als de theorie, dat wereldwijde extreme uitstoot van broeikasgassen ernstige opwarming en zeespiegelstijging veroorzaak. Oud nieuws overigens, want reeds ruim 100 jaar geleden werd dit (toen nog toekomstige verband) door wetenschappers met klem genoemd. Overigens, zoals deze week ook in het nieuws, Shell (!!) bracht reeds in 1991 een film uit, the Climate Concern, waarin in niet mis te verstane bewoordingen de toekomstige gevolgen van het verstoken van fossiele brandstoffen (opwarming, zeespiegelstijging, honger en droogte, klimaatvluchtelingen) werden belicht.

Van groot belang

Die gevolgen gaan de mensheid heel veel kosten. Het is van het grootste (lands)belang dat we als Nederland een duidelijk standpunt innemen dat recht doet aan al het leven dat nu en in de nabije toekomst keihard geraakt zal worden door verdergaande klimaatontwrichting. Het zou met hoofdletters op de eerste pagina van iedere verkiesbare partij moeten staan.