Klimaatverandering een hoax?

In Amerika komen de presidentsverkiezingen snel dichterbij. Stemmen op Trump of Clinton is als stemmen voor olie of stemmen voor zonnepanelen.

 

Barack Obama

De huidige president van de Verenigde Staten, Barack Obama, heeft in zijn ambtstermijn van inmiddels bijna 8 jaar met regelmaat gewezen op het gevaar van verdere opwarming van de aarde. In recente toespraken heeft hij klimaatverandering zelfs de grootste bedreiging van Amerika en de wereld genoemd. En dat tegen de achtergrond van tal van vormen van instabiliteit in de wereld, waar we via nieuwsbronnen dagelijks getuige van kunnen zijn.

Gedaanteverandering landschap

Toch is gedurende deze 8 jaar de groei van winning van fossiele brandstoffen in Amerika sterk toegenomen. Er is een ware ‘boom’ van schaliegas geweest. Die overigens nog steeds gaande is. In totaal telt de Verenigde Staten meer dan een miljoen actieve bronnen van olie of gas. De aanblik van staten als Noord en Zuid Dakota is er ingrijpend door veranderd. Het heeft er onder meer toe geleid, dat Amerika op grote schaal steenkool ging exporteren. Die sterk vervuilende brandstof was duurder dan schaliegas. Een deel van deze steenkool verdween uiteindelijk in de Nederlandse kolencentrales.

50.000 windmolens

Maar de aanblik van veel staten is ook op een andere manier veranderd. In California bijvoorbeeld zijn grote zonneparken gerealiseerd en het aantal windmolens dat tegenwoordig in Amerika is opgesteld, bedraagt inmiddels een slordige 50.000 stuks. Ter vergelijking, in heel Europa stonden eind vorig jaar buitengaats, dus op zee, ‘slechts’ 3.200 turbines opgesteld . In China draaiden eind vorig jaar trouwens nog veel meer windmolens, namelijk al bijna 100.000. Hoe dan ook, het Amerikaanse landschap is de afgelopen tien jaar behoorlijk veranderd. Zowel door de winning van fossiele energie als de winning van hernieuwbare energie.

Meer olie op het vuur

Hoe deze ontwikkelingen in Amerika de komende 4 jaar verder gaan, hangt nauw samen met de uitkomst van de aanstaande presidentsverkiezingen. De twee verkiesbare kandidaten hebben een totaal verschillende mening over het thema klimaat en energie. Hillary Clinton zit dicht bij het standpunt van Obama. De democraten hebben klimaatverandering hoog op hun agenda staan en Clinton zal hier niet veel van afwijken. Wellicht dat ze zelfs meer ‘olie op het vuur’ zal gooien en de transitie naar een duurzame economie en samenleving daadkrachtiger wil aanpakken.

Een hoax uit China

De republikeinen zijn traditiegetrouw nogal verzot op olie. En daar zal Trump zeker geen uitzondering op vormen. Sterker nog, hij heeft wel heel uitzonderlijke ideeën over het thema klimaatverandering. In zijn uitlatingen, via onder meer social media, maar ook in toonaangevende interviews, doet hij opwarming van de aarde af als een hoax. De wereld in geholpen door China, om zo de eigen economie te versterken ten koste van economieën die drijven op fossiele brandstoffen als olie en gas. Dat geldt van oorsprong ook voor de Amerikaanse economie. Trouwens, ook voor de Nederlandse. Denk aan onze enorme aardgasbaten die jaarlijks de staatskas invloeien.

Half miljard zonnepanelen

Met Trump aan de macht zal er een nieuwe golf investeringen volgen in de winning van fossiele brandstoffen als olie, schaliegas en zelfs kolen. Terug naar af dus, zullen de voorstanders roepen die pleiten voor een versnelde transitie naar een duurzame samenleving. Clinton pleitte maandag voor veel meer zonne-energie in Amerika. Ze noemde het aantal van een half miljard zonnepanelen in het debat met haar tegenstander en rivaal, Donald Trump. Meer winning van schone energie, die samen gaat met een fikse groei van banen en economie, volgens Clinton. Trump beweert het tegenovergestelde en meent te weten, dat de transitie naar duurzame energie netto banen zal kosten.

Jaknikkers op achterstand

Over ruim een maand weten we wie de winnaar is: Zonnepanelen en windmolens, of kolencentrales, jaknikkers en boorinstallaties naar gas. Het zullen spannende verkiezingen worden. Misschien wel een nek-aan-nek race. Maar Amerikanen vonden in het eerste publiekelijke debat Hillary Clinton duidelijk sterker overkomen dan Donald Trump. Heel voorzichtig kunnen we fluisteren: 1-0 in het voordeel van duurzame economie versus niet-duurzame economie.