Recente warmterecords vrijwel zeker veroorzaakt door CO2 uitstoot van de mens.

De kans is 0.01 % dat recente warmterecords door natuurlijke variaties van het klimaat komen.

We weten het wel, maar als het met getallen wordt bewezen, spreekt het nog meer aan. De recente wereldwijde recordwarme jaren (13 van de 15 warmste jaren vallen in de periode tussen 2000 en 2014) kunnen niet alleen door natuurlijke variatie zoals vulkaanuitbarstingen, variaties in zonneactiviteit en interne variabiliteit worden verklaard. Die kans is slechts 0.01 %, dus vrijwel nihil. De opwarming van de aarde in de afgelopen 15 jaar kan alleen maar verklaard worden door de warmte die veroorzaakt is door uitstoot van broeikassen door de mens.

Natuurlijke variaties
Het klimaat wordt beïnvloed door een aantal natuurlijk factoren. Sterke vulkaanuitbarstingen blazen enorme hoeveelheden aerosol tot grote hoogte in de atmosfeer. Deze deeltjes verblijven gemiddeld een paar jaar in de hogere atmosfeer en kaatsen zonlicht terug waardoor het aardoppervlak afkoelt. Daarnaast is de zon geen constante energiebron. Processen op de zon zorgen voor kleine wisselingen in de hoeveelheid energie die de aarde bereikt, waardoor de temperatuur van de atmosfeer en aardoppervlak fluctueert. De derde natuurlijke factor wordt gevormd door zogeheten interne variabiliteit, waarvan El Niño de meest bekende is. El Niño is de naam die gegeven is aan een complexe wisselwerking tussen de oceaan en atmosfeer die eens in de drie á zeven jaar de zeewatertemperatuur in een gebied ten westen van Peru abnormaal verhoogt. Dit verschijnsel veroorzaakt vervolgens wereldwijde afwijkingen van de bewolking, de neerslag en de temperatuur.

Weermetingen en computersimulaties
De kans dat recente warmterecords alleen door natuurlijk klimaatvariaties komen is 0.01 %. Dat getal is gebaseerd op statische analyse van wereldwijde weermetingen gecombineerd met uitgebreide computersimulaties van het klimaatsysteem. Door deze combinatie kun je natuurlijke variabiliteit van het klimaat en de invloed van de mens veroorzaakte klimaatveranderingen scheiden.

2015 allerwarmste jaar ooit
2015 is allerwarmste jaar ooit volgens 3 onafhankelijke klimaatinstituten en bevestigd door het WMO, de Wereld Meteorologische Organisatie. Vorig jaar was een sterk El Niño jaar. Tijdens een El Niño jaar is gemiddeld warmer. Volgens wetenschappers zou 2015 ook zonder het El Niño effect het allerwarmste jaar ooit zijn. Met 2015 erbij komen we uit op 15 van de 16 jaar sinds 2000 die verliepen extreem warm. De opwarming gaat de laatste jaren steeds sneller. We hebben in 2015 voor het eerst de drempel van 1 graag Celsius opwarming sinds begin van de industriële revolutie bereikt.

Haast
Willen we onder de 2 graden-opwarming blijven, vastgesteld op de klimaattop in Parijs, moeten we haast maken om broeikasgassen wereldwijd te reduceren.  Met de wetenschap dat  2016 ook met de effecten van El Niño te maken zal hebben en de uitstoot van CO2 in 2016 onverminderd doorgaat, wordt 2016 waarschijnlijk nog warmer dan 2015. De warme jaren hebben nu al aanzienlijke gevolgen voor de aarde; ongekende lokale hittegolven op de wereld, resulterend in meer doden door hitte, door de hitte drogen grote gebieden op de aarde uit en neemt het aantal bosbranden verder toe.

Bronnen: MeteoGroup, The Guardian,