Hitte van vandaag wordt gevolgd door onweer

In meerdere stappen wordt de warmte Nederland uit gedrongen. Ook morgen zijn hevige buien mogelijk

Heet weer vandaag wordt vanavond, de komende nacht en in de loop van morgen opnieuw, door potentieel hevige onweersbuien afgestraft. Daarbij zijn hagel, veel regen in korte tijd en windvlagen mogelijk. Tegelijkertijd wordt de warme lucht, in meerdere stappen, verdrongen. Met een beetje pech neemt deze operatie ook het gehele weekend nog in beslag.

Op de weerkaarten zien we een hogedrukgebied boven het zuiden van Zweden, op weg naar Finland waar het zich later in de periode voor langere tijd lijkt te gaan vestigen. Tegelijkertijd komt vanuit het noordwesten van Frankrijk een lagedrukgebied dichterbij. Hier tussenin is de wind in Nederland oostelijk tot noordoostelijk geworden. Lag gisteren nog lange tijd een zwak front dwars over het land met wolken en hier en daar zelfs een spatje regen of motregen, intussen is die bewolking opgeruimd en bevinden we ons in de warme lucht die achter het oude front is binnengestroomd.

Aangevoerde lucht nog warmer
Aan de voorzijde van een koufront, dat vanuit Frankrijk nadert, wordt die aangevoerde lucht alleen maar warmer. De temperaturen gaan vandaag dan ook snel omhoog, geholpen door de zon die lange tijd schijnt. In een groot deel van het land kan het tussen 28 en 31 graden worden. In het noorden en op de Wadden blijft het kwik waarschijnlijk een paar graden achter, maar ook daar is het zomer.

In de warme lucht boven Frankrijk en in de buurt van het koufront zijn de afgelopen nacht al forse buien ontstaan die op de radar- en satellietbeelden vanmorgen duidelijk terug te zien waren. Deze buien dringen gestaag in onze richting op. Voor de bestaande buien uit lijkt zich in de loop van de dag zelfs een nieuwe lijn te vormen, die aan het begin van de avond mogelijk al bij onze zuidgrens aankomt. De eerste wolken ervoor uit kunnen Zeeland, Brabant en Limburg al aan het einde van de middag binnendrijven. Later in de avond en de komende nacht trekken de buien in noordelijke richting verder, waarbij de activiteit er geleidelijk wel uit gaat. De nadruk van de buien lijkt vooral op het zuidwesten van het land te liggen, al is dit iets wat je nooit helemaal zeker weet.

Hogedrukgebied biedt tegenspel
Terwijl de buien over het land trekken, vordert het koufront waarschijnlijk tot ergens halverwege Nederland. Dat gaat niet makkelijk, omdat het hogedrukgebied boven Scandinavië duidelijk tegenspel biedt. En ook al hebben we het technisch gezien over een koufront, die lucht die erachter met zuidelijke tot zuidwestelijke winden wordt aangevoerd, is nog steeds behoorlijk warm en vooral erg vochtig. Het lijkt morgen dan ook een behoorlijk benauwde dag te worden.

Vooral in de ochtend komt de zon er nog af en toe door en dan met name in het oosten en noordoosten. Met temperaturen, die op de meeste plaatsen nog een keer tot tussen 24 en 27 graden oplopen, ontstaat een stevige voedingsbodem voor nieuwe buien. Omdat de lucht morgen erg onstabiel en dus zeer geschikt voor de productie van buien is, duiken de eerste ook snel op, waarschijnlijk al vanaf de tweede helft van de ochtend. Het kunnen flinke exemplaren worden, met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En ook zijn windvlagen mogelijk. Hoewel een voorkeursgebied niet heel duidelijk aan te geven is, suggereren de berekeningen voor morgen wel dat het zuidoosten er mogelijkerwijs relatief gezien wat beter vanaf komt. Opnieuw is de westelijke helft van het land het gebied dat wellicht met de zwaarste buien rekening moet houden.

Vanaf zaterdag echt koeler
De echt koelere lucht bevindt zich achter twee fronten die in de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag vanuit het westen ons land passeren. Ook dan worden nog steeds buien verwacht, mogelijk met onweer. In de loop van zaterdag moet dit hele zaakje dan langzaam naar het oostnoordoosten wegtrekken, al hangt dit nog wel af van wat er uiteindelijk met het Franse lagedrukgebied gebeurt, zodra het ons land is gepasseerd en ergen boven Noord-Duitsland en Denemarken tegen het Scandinavische hogedrukgebied op botst. De modelberekeningen hebben het hier moeilijk mee. De depressie kan zowel naar het oosten als naar het noordwesten wegtrekken. Gebeurt dat laatste, dan worden de fronten nog een tijdje in onze omgeving tegengehouden en kan ook de zondag nog buiig uitpakken (zoals de laatste berekening van het Europese model laat zien). In de andere modelberekeningen zijn de buien zondag al voorbij en ziet het er duidelijk beter uit.

Vanaf zaterdag is het dus wel een tijdje gedaan is met de warmte. Lieten de modelberekeningen van de afgelopen dagen steeds de mogelijkheid open voor een snelle terugkeer van de zomer, nu lijken we wat langer te moeten wachten. Na morgen moeten we het in elk geval een aantal dagen met noordelijke tot noordwestelijke winden stellen en temperaturen rond 20 graden. Wolken en de zon wisselen elkaar daarbij af en er kan nog steeds een enkele bui vallen. Mogelijkerwijs vanaf halverwege volgende dan alsnog weer een geleidelijke stijging van de middagtemperaturen.

Bron: MeteoGroup.