Als het water stijgt...

Nieuwe site om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid in Nederland bij grote overstromingen te verhogen...

Nederland is goed beschermd tegen overstromingen. Toch kan het een keer mis gaan. De Europese organisatie OESO stelde in een rapport dat wij Nederlanders te weinig weten over het risico van overstromingen. In geval van extreem hoogwater is evacueren een van de mogelijkheden om slachtoffers te beperken. De overheid heeft hierbij een rol en zal informatie geven over de dreiging en maatregelen nemen. Maar in principe moet je in het geval van een hoogwatersituatie jezelf kunnen redden. Op initiatief van Rijkswaterstaat en het ministerie van Milieu is er een speciale site en app ontwikkelt, www.overstroomik.nl waarop je zelf kunt zien hoe hoog het water komt als een zware storm op de  Noordzee de duinen en dijken verwoest of als door zware neerslag in Duitsland en Belgie het waterpeil in de Grote Rivieren zo hoog stijgt dat de rivierdijken het niet meer houden.

De kustprovincies

Nederland ligt voor een groot deel onder de waterspiegel. De waternoodramp in Zeeland, Zuid Holland en West Brabant in 1953 staat bij velen nog in het geheugen gegrift. Door een combinatie van een zware noordwesterstorm en springtij begaven de dijken het in het deltagebied. De ramp koste aan 1836 mensen het leven. Ondanks de vele maatregelen die in de afgelopen 60 jaar zijn genomen, is de kans op nog zo´n overstroming kleiner geworden, maar is niet uitgesloten. In geval van een zware storm is dijkring 14, met daarin de vier grote steden, het Westland, de Tweede Kamer en het economische hart, een van de grootste en meest kwetsbare gebieden in ons land. Zelfs 48 uur na de dijkdoorbraak blijft het zoute water de badkuip instromen. Honderdduizenden mensen zullen niet weten wat ze moeten doen. Schiphol zal onbereikbaar zijn, Vluchten via de snelwegen is onmogelijk want alle wegen en opritten staan onder water…

Het rivierengebied

Een bijna ramp vond plaats in januari 1995. Niet de kust, maar het rivierengebied bleek uitermate gevoelig voor overstromingen. Door extreem hoogwater in de Maas, de Waal en de Rijn en de kans op het doorbreken van de rivierdijken moesten 250.000 mensen worden geëvacueerd. In het geval dat de dijken daadwerkelijk waren doorgebroken, zouden vele plaatsen in de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal tot ongeveer vijf meter onder water zijn komen te staan. Concreet betekent dit dat van veel huizen minimaal de eerste twee verdiepingen onder water zouden zijn komen te staan. In Nederlands-Limburg kwam het inderdaad tot overstromingen in de periode tussen 22 en 28 januari. Vooral Itteren en Borgharen worden (evenals in 1993) zwaar getroffen.

Klimaatveranderingen

Het klimaat verandert. In Nederland en in de rest van de wereld. Het wordt niet alleen maar warmer. Het weer wordt extremer. Er zullen in de toekomst vaker perioden zijn met extreem droog, maar ook met extreem nat weer leidend tot vaker een extreem lage, maar ook tot een extreem hoge waterstand van de rivieren. In Juni 2013 kwam het voor het laatst tot extreem hoog water. Vooral in Duitsland, o.a in Passau, leidde dat tot grote problemen. Door de werkzaamheden die vanaf 1995 zijn gevoerd, dijkverhogingen en verzwaringen, verbreding van de rivieren, bleef het in ons land droog.

Deltaprogramma 2015

In oogpunt met het veranderende klimaat en inspectie van de dijken blijkt dat de komende jaren nog hard gewerkt zal moeten worden om onze kustregio´s en het rivierengebied veiliger te maken. In het Deltaprogramma dat elk jaar op Prinsjesdag wordt bijgesteld en aangeboden wordt aan de Tweede kamer staan tal van nieuwe maatregelen om Nederland de komende jaren nog veiliger en klimaatbestendiger te maken.

Postcode

Toch is het verstandig om mensen bewuster te maken van de risico´s van overstromingen. Op de nieuwe site www.overstroomik.nl kun je je postcode invoeren waarna je direct te zien krijgt tot hoever het water zal stijgen als het tot een dijkdoorbraak komt. Zo kan het water in het centrum van Serooskerke in Zeeland stijgen naar 5 meter en in Ooij bij Nijmegen naar 6 meter….

Bronnen: MeteoGroup, www.overstroomik.nl, Wikipedia