Cristobal brengt 25 graden

Op weg naar een nazomer!

Cristobal heeft z’n tropische kenmerken op weg richting IJsland inmiddels verloren. Maar voor ons wordt het weerssysteem juist vanaf nu van groot belang. Het is de motor achter een reeks fraaie nazomerdagen die eraan zit te komen. Met later komende week zelfs mogelijk 25 graden landinwaarts.

Momenteel nadert ex-tropische orkaan Cristobal vanuit het zuidwesten IJsland. De grote tegenstellingen tussen het extra vocht en de aanvullende warmte die met Cristobal zijn meegekomen en de al aanwezige koudere lucht ten noorden van de straalstroom, zorgen ervoor dat het lagedrukgebied en ook de jet, de straalstroom,  extra aangejaagd worden. Langs de zuidoostflanken van het systeem wordt hierdoor met een langgerekte zuidwestelijke bovenluchtstroming ook hogerop in de atmosfeer additionele warmte naar het noordoosten toe getransporteerd. Dat richting het westen van ons continent. Deze toegevoegde warmte in de bovenlucht zorgt voor extra stabiliteit in de atmosfeer. En daarmee aanvullende ondersteuning van een hogedrukgebied dat zich al een aantal weken geleden in de in de lange termijnberekeningen aankondigde, maar nu extra stevig uitpakt, geholpen door de extra warmteaanvoer op hoogte. Cristobal geeft het hogedrukgebied indirect dus meer kracht dan anders het geval zou zijn geweest.

Hogedrukgebied
Het hogedrukgebied dat komende week zo belangrijk wordt voor ons weer, bestaat in feite uit twee delen. Een eerste deel ligt deze zaterdag nog ten westen van Bretagne, op de oceaan. Een ander exemplaar bevindt zich boven Noord- en Centraal-Scandinavië. Beide worden ondersteund door warmte in de bovenlucht (hogedrukwerking hoog in de atmosfeer).

Aan de zuidoostflanken van ex-Cristobal komt zoals aangegeven op grote hoogte een extra aanvoer van warme lucht tot stand. Dit zorgt ervoor dat de bovenluchtrug (uitloper van hogedrukwerking in de bovenlucht) van het eerste hogedrukgebied extra verstevigd wordt en daarbij tegelijkertijd in noordoostelijke richting opschuift en zich uitbreidt. Hierdoor smelten beide hogedrukgebieden komende week vervolgens langzaam samen tot één massief hogedrukgebied ten noorden van ons.

Weerbericht komende week
Waait de wind maandag nog uit het westen, daarna draait ze geleidelijk naar het noordoosten. De zon schijnt steeds vaker en de temperaturen lopen op. Wordt het maandag een graad of 20, woensdag koersen we landelijk rond 22 graden en donderdag of vrijdag komt in het binnenland de zomerse 25-gradensgrens waarschijnlijk binnen bereik. Na een teleurstellende augustusmaand, schiet het meteorologische najaar (herfst start 1 september, aanstaande maandag) dus mooi uit de startblokken.

Vanaf volgend weekend wordt de onzekerheid groter. Het is goed mogelijk dat dan, of in week 2 van september een overgang plaatsvindt naar een situatie met een bovenluchttrog – lagedrukwerking in de bovenlucht – langs de westflanken van het Europese continent met vanuit het zuidwesten soms weer storingen met op grotere schaal buien of af en toe wat regen. De laatste ontwikkelingen wijzen erop dat voor het weekend zelf de kans op een geïsoleerde regen- of onweersbui dan misschien wel toeneemt, maar dat we meest waarschijnlijk nog aan de ‘goede’ kant van de lijn zitten. Volg ons weerbericht voor uw woonplaats op de voet; gratis via weer.nl of met onze WeerApp WeatherPro.

Eerst Bertha en nu Cristobal, komen er nog meer?
Orkanen boven de tropische delen van de Atlantische Oceaan, zoals Cristobal, trekken in sommige gevallen met de bovenluchtstroming mee langs de oostkust van de Verenigde Staten en vervolgens richting Europa. Daarbij verliezen ze geleidelijk aan de meeste van hun tropische kenmerken. Maar hogerop in de atmosfeer wordt daarbij nog altijd veel warmte-energie meegevoerd en daarmee beïnvloeden ze het stromingspatroon in hun omgeving. Een verandering in het stromingspatroon kan zowel positief als negatief uitpakken. Waar Cristobal ons extra fraai weer gaat opleveren, zagen we Bertha in augustus het omgekeerde doen. Op 10 augustus trok de restanten van de tropische orkaan Bertha over onze omgeving. Het leverde forse regen- en onweersbuien op met lokaal zelfs een windhoos en belangrijker nog, het markeerde een verandering in het stromingspatroon en een einde van het tot die tijd zomerse weer in Nederland.

Het is niet elk jaar dat ex-tropische orkanen zo’n grote invloed hebben op het weer in onze omgeving. Nu zien we dit binnen een maand tijd twee keer gebeuren. Dat terwijl er überhaupt nog, maar drie tropische stormen op de Atlantische Oceaan zijn ontstaan dit seizoen. Grilligheid is troef op dit punt. Het is dan ook zeker niet gezegd dat zulke grote invloeden ook later deze herfst of in de winter nogmaals gaan voorkomen.