Lancering klimaatsatelliet

Morgen, 1 juli, lanceert de NASA een satelliet om de wereldwijde CO2-uitstoot te meten.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA lanceert morgen, dinsdag 1juli, een satelliet die de wereldwijde CO2-concentraties in de atmosfeer kan meten. De OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) moet de menselijke en natuurlijke uitstoot van het broeikasgas, kooldioxide, gedetailleerd in kaart gaan brengen. Met deze satelliet zal de NASA een belangrijke nieuwe bron leveren voor aardobservaties en voor het wetenschappelijke begrip van onze planeet en haar toekomst.

Tweede poging

Bij de lancering van de eerste versie van deze satelliet, de OCO-1, ging het in 2009 helemaal mis. De peperdure satelliet ging destijds bij de lancering verloren en stortte in zee, waarmee een bedrag van 275 miljoen dollar in rook opging. Dit keer wordt gebruik genaakt van een zwaardere raket die krachtig genoeg is om de vele meetinstrumenten de ruimte in te krijgen. De satelliet moet minstens twee jaar haar werk blijven doen.

Stijging CO2

Ieder jaar zien wetenschappers het aantal CO2-deeltjes per miljoen deeltjes in de atmosfeer stijgen. Dit proces gaat ook steeds sneller. De afgelopen tien jaar nam het aantal CO2-deeltjes in de atmosfeer jaarlijks met 2,1 deeltjes per miljoen toe. Dit is honderd keer sneller dan tegen het einde van de ijstijd, toen de aarde ook opwarmde. De wereldwijde CO2-uitstoot blijft toenemen, omdat we nog steeds veel kolen, olie en aardgas verbranden. De CO2-concentratie in de atmosfeer is volgens klimaatwetenschappers momenteel zelfs op het hoogste peil van de laatste 800.000 jaar uitgekomen.

Meten en voorspellen

Een deel van de CO2, dat wereldwijd wordt uitgestoten, wordt ook weer opgenomen door bomen en oceanen. Echter een aanzienlijk deel blijft achter in de lucht waardoor de hitte van de zon wordt vastgehouden in de atmosfeer en de aarde dus opwarmt. Om de menselijke en natuurlijke uitstoot van CO2 in kaart te brengen en te kunnen zien waar kooldioxide uit de lucht wordt gehaald, of waar juist niet, worden dagelijks honderdduizenden metingen verricht met een nauwkeurigheid van 1 ppm (parts per million). De OCO-2 draait straks via de polen op een hoogte van 700 kilometer vele rondjes om de aarde. Door de aardrotatie komt elk punt dagelijks twee keer langs onder de baan van de satelliet. De OCO-2 data zullen gecombineerd worden met metingen van grondstations, vliegtuigen en andere satellieten om zo een volledig beeld te krijgen van het gedrag van kooldioxide in onze atmosfeer.

Bron: NASA, Technisch Weekblad