Vieze lucht

Het kan bijna niet mooier, zon en hoge temperaturen. Echter, de lucht is niet zo blauw...

Ook de komende dagen blijft het fraai voorjaarsweer. De laatste twee dagen van maart verlopen met hoge temperaturen. Zaterdag werd het alleen in Eindhoven meer dan 20 graden. Zondag en maandag wordt het ook op het hoofstation in de Bilt een "warme dag". Met 3 warme dagen en een gemiddelde temperatuur van 8,3 graden komt maart 2014 op de derde plaats in het rijtje zachtste maartmaanden sinds het begin van de metingen.

Wat betreft het aantal uren zon komt maart 2014 op een eerste plaats. Ondanks dat de zon zondag en maandag getemperd wordt door hoge sluierwolken en de instraling niet maximaal is (in plaats van 11 of 12 uur zon, 9 of 10 uur) verbreekt maart 2014 het record met mogelijk 210 uur zon.

Fijnstof
Door de sluierwolken behorend bij storingen boven de Britse eilanden en Spanje en Portugal is de lucht minder blauw. Maar ook door de langdurige aanvoer van lucht over land. We hebben al dagenlang met een oostelijke stroming en lucht vanuit Duitsland te maken. De heiigheid wordt met name veroorzaakt door fijnstof. De daggemiddelde fijnstof concentratie (PM10, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer voornamelijk gevormd uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak) ligt zondag op de meeste plaatsen tussen de 30 en 50 ug/m3. Maandag en dinsdag wordt het nog stoffiger met daggemiddeldes tussen 50 en 75 en lokaal tussen 75 en 125 ug/m3 en komen we boven de Europese grenswaarde (die bij 50 ug/m3 ligt) uit. De overschrijding van de grenswaarden kan effect hebben op de gezondheid. In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen. Gezondheidseffecten van fijnstof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Ook als de concentraties onder de Europese grenswaarden liggen treden nog steeds gezondheidseffecten op. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. De oostelijke stroming en de aanvoer van stoffige lucht over land blijft tot en met donderdag in stand. Ook op woensdag en donderdag zullen de fijnstof concentraties boven de Europese grenswaarden uitkomen. Vanaf vrijdag draait de wind naar westelijke richtingen en wordt er vanaf zee schonere lucht aangevoerd.

Berkenpollen
Door de hoge temperaturen neemt de fysiologische activiteit van planten toe. Vroeger dan normaal zien we deze week de Berk in bloei komen. Dat is goed te zien aan de kleurveranderingen van de kruin. Die kleurt steeds meer van bruin naar groen. Dat is vooral in het zuiden, midden en oosten van het land, maar ook aan zee en in het noorden van het land waar het iets minder warm is, beginnen de Berken te kleuren. De bloeiende Berken geven sterk allergeen pollen af en kunnen allergische reacties veroorzaken. Ook bij het opengaan van de katjes van de in bloei komende Berken komen er al fijne allergene plantendeeltjes in de lucht die eveneens allergische reacties kunnen veroorzaken. Tot en met donderdag blijft het door een standvastig hogedrukgebied warm met temperaturen op veel plaatsen van 20 graden of hoger. Door het aanhoudend warme weer in combinatie met veel zon kan de concentratie Berkenpollen de komende week behoorlijk hoog worden. Bovendien krijgen we met oostelijke winden ook nog eens de pollen uit Duitsland. Vanaf vrijdag kunnen uitlopers van lagedrukgebieden op de oceaan tot onze omgeving doordringen. Voor mensen die last hebben van een Berkenpollenallergie betekent dit hoogstwaarschijnlijk een verlichting van de klachten. Regen spoelt de lucht van tijd tot tijd schoon. De meeste mensen in Nederland met hooikoorts zijn gevoelig voor graspollen, daarna komen de berkenpollen. Overigens zijn er ook al bloeiende grassen gezien. De Grote Vossenstaart en Kropaar zijn lokaal te zien. Het aantal graspollen is echter nog beperkt. Door het warme weer wordt de groei en de ontwikkeling van grassen bevorderd waardoor het aantal graspollen kan toenemen.

Bronnen: MeteoGroup, RIVM, Pollennieuws.nl