weather pro te scheutig bij veel neerslag

Weather pro is een mooie en nauwkeurige weerapp, maar bij veel neerslag schiet hij wel eens door. Een onderzoekje.

 

Vorig jaar hebben we uitgebreid onze weather pro app getest, voor een moeilijk weerelement: de neerslaghoeveelheid. De uitkomsten waren echter zeer bevredigend en niet zelden zelfs ronduit goed. Dat betekent echter niet dat er geen missers voorkwamen. Vooral bij wat hogere neerslagsommen ging het nog wel eens fout. Dat aspect hebben we het afgelopen zomerseizoen nader bekeken en de resultaten kunt u hier lezen.

Hoge neerslagsommen

We hebben dit onderzoekje zo eenvoudig mogelijk gehouden. We hebben louter gekeken naar de dagen (beginnende in mei) waarop de weather pro app minimaal 20,0 mm neerslag of méér berekende voor de locatie Bennekom en vergeleken dit dan met de werkelijk opgetreden hoeveelheid, gevallen op de meetpost aldaar.
Tegenwoordig weet geen enkele flinke bui meer aan de aandacht te ontsnappen dankzij de neerslagradar en de sociale media op internet. Hierdoor zou men de indruk kunnen krijgen dat een neerslagsom van 20,0 mm regelmatig voorkomt. Dat is ook zo, als we kijken naar een stuk grond ter grootte van de hele Benelux. Maar meten we slechts op één punt, dan wordt dat beeld anders. In de bijna 26-jaar lange meetreeks in Bennekom is er slechts op 113 dagen minimaal 20,0 mm gevallen, gemiddeld dus ruim vier maal per jaar. Uiteraard wordt een neerslagsom door het aftaptijdstip ook wel eens in twee stukken gehakt, zodat het werkelijke aantal ongeveer anderhalf maal zo hoog ligt. De laatste jaren is Bennekom wat dat betreft niet zo goed bedeeld; sinds 2012 is op slechts vijf dagen 20,0 mm of meer afgetapt en tijdens dit onderzoekje gebeurde dat slechts één maal; op 28 juli viel er 21,8 mm af te tappen.

Weather pro is (te) scheutig

Aanleiding van dit onderzoekje was het beeld dat was ontstaan dat de weather pro app vaak te scheutig was als er een potentie was dat er veel neerslag ging vallen. Dat gevoel bleek te kloppen. Het is namelijk niet één maal voorgekomen dat er wél minimaal 20,0 mm neerslag viel terwijl er minder hemelwater was verwacht.
Het omgekeerde is dus wel voorgekomen, meermalen zelfs. Veruit de grootste misser vond plaats op 18 mei van dit jaar. Vier dagen tevoren gaf de app aan dat er maar liefst 61,0 mm zou gaan vallen in Bennekom (zie hiernaast). Dat zou, indien dat bewaarheid zou worden, een nieuw stationsrecord betekenen.  De dagen daarna was de app minder nat, maar berekende nog steeds een som van royaal in de dubbele cijfers.
De uitkomst was echter ontnuchterend. Nadat er op 17 mei 3,3 mm was gevallen, leverde de 18e slechts 0,2 mm op en bleef het de dag daarna geheel droog! Dit was dus, zonder overdrijving, een giga-misser.
Later in mei zagen we een herhaling. Op 21 en 22 mei werd er voor drie tot vijf dagen vooruit en neerslagsom voorzien van tussen 40 en 50 mm, soms uitgesmeerd over een paar dagen. Ook ditmaal was de werkelijkheid totaal anders. In de periode 23-26 mei viel er op twee dagen 6,3 en 5,5 mm, twee etmaalsommen die ook nog eens gescheiden werden door twee geheel droge dagen en ook 27 mei was geheel droog verlopen!

Juni – augustus 2013

In iedere zomermaand van dit jaar kwam er één situatie voor, waarbij de app een grote neerslagsom voor Bennekom berekende. In juni gold dat voor 20 en 21 juni, waarbij er tegen de 40 mm neerslag werd voorzien.  Tweemaal schoot de berekening zelf door naar bijna 56 mm! Ditmaal was de app volhoudend, zelfs voor ‘morgen’ en ‘overmorgen’ (zie hiernaast) werd er nog een neerslagtotaal over deze twee dagen van 39,1 mm verwacht, en op de dag zélf ook nog! Helaas, dat werd bij lange na niet gerealiseerd.  De aftappingen te Bennekom van 19 t/m 22 juni waren: 0,8; 4,2; 2,8 en 0,7 mm.
In juli waren de 27e en de 28e de natte dagen. De meeste neerslag werd op de 22e verwacht, rond 45 mm (zie hiernaast), toen dus vier en vijf dagen vooruit. Ditmaal had de app het spoor redelijk te pakken. Een onweersbui op de 27e bracht 11,4 mm in de regenmeter en een actief nachtelijk onweer, compleet met wolkbreuk, leverde het volgende etmaal 21,8 mm op, goed voor een totaal van 33,2 mm. Oké, minder dan 45 mm dus, maar wel een bevredigende uitkomst.
Begin augustus werd voorzien dat de 7e een regendag zou worden. De app hield consequent vol dat er op deze dag ruim 30 mm zou gaan vallen, tot op dag ‘nul’ (zie hiernaast). Het werd inderdaad een regendag, al verliep die een stuk droger dan verwacht met aftappingen op 6,7 en 8 augustus van 0,6; 13,0 en 1,3 mm. Een totaal van 14,9 mm dus, en minder dan de helft van de berekende hoeveelheid.

Conclusie

Weather pro heeft duidelijk moeite met het berekenen van grote neerslagsommen, vooral daar waar het buien betreft. De potentie van veel neerslag wordt goed weergegeven, maar te vaak komt het voor dat dergelijke buien niet op de locatie, maar elders vallen, en zelfs ook dat niet altijd. Deze steekproef is natuurlijk zeer klein, maar betreft wel een heel zomerseizoen. Er is sprake van drie complete missers, een ‘halve’ misser en een treffer, maar ook toen viel er slechts driekwart van de berekende hoeveelheid. Het is interessant om dit onderzoekje verder voort te zetten en bijvoorbeeld eens te zien hoe de uitkomsten worden als we in plaats van een droog, een nat zomerseizoen voorgeschoteld krijgen. We houden u op de hoogte!
Ondanks het bovenstaande, neemt dat niet weg dat Weather pro een zeer handige en in het algemeen vrij nauwkeurige app is om op de hoogte te blijven van het weer in binnen- en buitenland. Hij is te downloaden voor bijna iedere smartphone en de ipad. Nadere informatie is hier te vinden.

Bronnen: Meteo Consult. Alle foto’s zijn screenshots van de ipad.