Ondertussen in de VS

Het tornadoseizoen in de VS is met een inhaalslag bezig. Maar lukt dat ook?

De tornado’s in Amerika worden door de mensen van tornadojagers.nl altijd goed in de gaten gehouden. Maar niet alleen onze chasers kijken met een schuin oog naar de VS. Dit weerfenomeen trekt ook de aandacht van veel andere meteorologen en weeramateurs. Dit jaar is er geen afvaardiging van tornadojagers.nl aanwezig in de Verenigde Staten. Maar nu het seizoen met een echte inhaalslag bezig is, begint het bij velen toch wel te kriebelen. Daarom kijken we vandaag even hoe het ervoor staat.

Tot enkele weken geleden verliep het tornadoseizoen erg rustig. De piek van dit seizoen loopt van april tot en met juni. Tot half mei was het aantal tornado’s minder dan 50 procent ten opzichte van wat het volgens het gemiddelde zou moeten zijn.

Ellende in Moore

Op 20 mei (in Nederland 21 mei) kwamen de tornado’s in de Verenigde Staten voor het eerst dit jaar internationaal in het nieuws. De aanleiding was vreselijk, een EF5 tornado trok over de plaats Moore in de Amerikaanse staat Oklahoma. Aanvankelijk leek het erop dat ruim 90 mensen waren gestorven door het natuurgeweld. Maar door een verkeerde telling, kon dat aantal gelukkig flink naar beneden worden bijgesteld. Er vielen uiteindelijk ruim 375 gewonden, 24 doden en de schade bedraagt naar schatting 1,5 tot 2 miljard dollar.

Tornadojagers kennen deze keerzijde van tornado’s als geen ander. Vroeg of laat wordt je geconfronteerd met de gevolgen van het natuurgeweld. Dit is iets wat je altijd in je achterhoofd moet houden en je altijd bij zal blijven. Maar een tornado blijft daarnaast een prachtig natuurfenomeen. En dat fenomeen komt nog beter tot zijn recht in onbevolkte gebieden. Gelukkig komen de wervelwinden daar het meest voor en dit zijn dan ook de plekken waar tornadojagers ze het liefste zien.

Inhaalslag?

Na Moore verplaatste het natuurgeweld zich geleidelijk zuidoostwaarts. Daarmee konden tornado’s zich voordoen in dichtbevolktere gebieden. Het feit dat deze regio’s ook bos- en heuvelrijker zijn, maakte het gevaar groter. Mensen kunnen de wervelwinden namelijk minder goed aan zien komen. Gelukkig werden de processen die de tornado’s veroorzaken geleidelijk minder sterk en kwam het niet tot grote uitbraken.

In de afgelopen dagen namen de tornadokansen echter weer toe. Sterker nog, het lijkt wel of de ze aan een echte inhaalslag bezig zijn. Tijdens de afgelopen 48 uur zijn 36 tornado’s waargenomen. Gelukkig ook dit keer in onbewoonde gebieden met niet of nauwelijks slachtoffers tot gevolg. Hieronder staat een filmpje van één van de tornado’s van gisteren.

###YOUTUBE###

De komende dagen

Er lijkt vandaag een groot gebied in Amerika te zijn waar tornado’s zich voor kunnen doen. In delen van Noord-Texas, Oklahoma en Kansas spreekt de Amerikaanse weerdienst zelfs van een significante kans. Ook in de noordoostelijke staten (waaronder New York) zijn vandaag tornadokansen. Gelukkig is de kans in die dichtbevolkte gebieden een stuk kleiner.

Na vandaag blijft de zuidenwind die warme en vochtige lucht vanuit de Golf van Mexico binnenblaast, waaien in Tornado Alley. Omdat hoger in de atmosfeer de wind uit een andere richting waait en de atmosfeer onstabiel is, blijft de kans op tornado’s bestaan. De inhaalslag gaat dus verder, maar er moet nog flink wat gebeuren om de achterstand goed te maken. Al zullen de Amerikanen er natuurlijk helemaal niet rouwig om zijn als dat niet lukt.

Het blijft een jaar met weinig tornado’s

De laatste gegevens (bijgewerkt tot en met 27 mei) geven aan dat er 370 tornado’s zijn geweest, tegen 805 gemiddeld. Dat zijn ruim 50% minder tornado’s dan normaal. Sterker nog, in vergelijking met de jaren 2005 tot en met 2012 zijn er niet eerder zo weinig tornado’s geweest. Voor de Amerikanen is dat goed nieuws. En laten we maar vooral hopen dat de tornado’s die nog komen, zich voordoen in onbewoonde gebieden waar geen slachtoffers kunnen vallen. We blijven het volgen.

Bronnen: Meteo Consult, tornadojagers.nl & NOAA Storm Prediction Center.