Amerika maakt zich op voor een druk orkaanseizoen

Terwijl de tornado's nog razen, maakt Amerika zich op voor een mogelijk actief orkaanseizoen.

In Amerika gaat vandaag de zogenaamde ‘National Hurricane Preparedness week’ van start. Het doel van deze week is mensen bewust te maken van hun eigen kwetsbaarheid bij orkanen. Mensen moeten weten hoe ze zich voor kunnen bereiden op dit natuurgeweld. Het thema is dan ook niet voor niets ‘Be Prepared – Get A PLAN’. Tegelijkertijd heeft ook de orkaanafdeling van de Amerikaanse weerdienst (NOAA National Hurricane Center) zijn verwachting voor het komende seizoen bekend gemaakt. Voor de Atlantische Oceaan wordt een actief seizoen verwacht. In het oostelijk deel van de Grote Oceaan lijken zich echter minder orkanen en tropische stormen dan normaal voor te doen.

De Verenigde Staten liggen ingeklemd tussen twee gebieden waar orkanen voorkomen. Het meest bekend zijn de orkanen en tropische stormen die vanaf de Atlantische Oceaan het midden en oosten van Amerika een bezoek kunnen brengen. Het seizoen loopt in deze regio van juni tot en met november. Ook langs de westkust komt het natuurgeweld voor. Hier begint het seizoen zelfs een halve maand eerder.

Ontstaan van orkanen

Orkanen ontstaan boven warm zeewater. In het verleden dacht men dat het zeewater ten minste 26 graden moest zijn, maar in bijvoorbeeld 2005 zijn een aantal orkanen en tropische stormen boven kouder water ontstaan. Boven dit warme zeewater stijgen gemakkelijk bellen met warme en vochtige lucht op. Hoger in de atmosfeer komen deze luchtbellen in koelere luchtlagen terecht waardoor ze afkoelen. Door die afkoeling neemt de luchtvochtigheid toe. Koude lucht kan namelijk minder vocht bevatten. Als de luchtvochtigheid 100 procent wordt, ontstaan uiteindelijk wolken die door het doorgaan van het hierboven genoemde proces uitgroeien tot onweersbuien.

Deze onweersbuien worden met de stroming meegenomen over de oceaan richting land en weten ondertussen uit te groeien tot een groot onweerscluster en vervolgens een tropische depressie. Zodra de windsnelheden oplopen tot ten minste 63 kilometer per uur is sprake van een tropische storm. Als de wind uiteindelijk snelheden van 119 kilometer per uur of meer bereikt, is een orkaan een feit.

Minder orkanen dan gemiddeld in Oostelijke Grote Oceaan

Het National Hurricane Center (NHC) van de Amerikaanse weerdienst NOAA maakt ieder jaar verwachtingen voor het komende orkaanseizoen. Tijdens de afgelopen week zijn die naar buiten gebracht. Voor het oostelijk deel van de Grote Oceaan worden minder orkanen en tropische stormen dan gemiddeld verwacht. In de verwachting staat dat er 55% kans is op een seizoen met minder activiteit dan normaal en 35% kans op een normaal seizoen. Voor een actief seizoen wordt een kanswaarde van slechts 10% gegeven.

Hierdoor geeft de weerdienst 70% kans op 11 tot 16 stormen die uiteindelijk een naam krijgen. Daarvan groeien er 5 tot 8 uit tot een orkaan en 1 tot 4 tot een zware orkaan (categorie 3 tot en met 5 op de schaal van Saffir Simpson). Het gemiddelde ligt op 15 tropische stormen met naam, 8 orkanen en 4 zware orkanen.

Als reden voor dit minder-actieve seizoen worden twee belangrijke factoren gegeven. Zo is in 1995 een tijdperk begonnen met minder orkanen en andere tropische systemen. Men verwacht dat dit klimaatpatroon niet zal wijzigen. Een tweede reden heeft te maken met El Nino en La Nina. Beide lijken onwaarschijnlijk. Het gevolg is dat de zeewatertemperaturen rond of onder normaal zijn. Voor het ontwikkelen van tropische systemen is echter warmer zeewater nodig.

Actief orkaanseizoen in Atlantische Oceaan

In een gemiddeld seizoen in de Atlantische Oceaan komen 12 tropische stormen met naam, 6 orkanen en 3 zware orkanen voor. Men verwacht dit jaar echter 13 tot 20 tropische stormen (met naam), 7 tot 11 orkanen en 3 tot 6 zware orkanen. Deze verwachtingen liggen duidelijk boven het gemiddelde.

De Amerikaanse weerdienst geeft hiervoor drie belangrijke redenen. Ten eerste veroorzaakt een actieve moesson bij West-Afrika (het brongebied van de Atlantische orkanen) al sinds 1995 actieve orkaanseizoenen. Ook dit jaar lijkt de moesson hier weer sterk te zijn. Ten tweede zijn de watertemperaturen in de Atlantische Oceaan en Caribische Zee hoger dan normaal. Tot slot speelt ook hier het ontbreken van El Nino een rol. El Nino zorgt namelijk voor minder orkanen dan normaal, maar dit jaar speelt dit weerfenomeen dus geen beperkende rol in het ontstaan van het natuurgeweld.

Voorbereiden op de orkanen

Dat orkanen gevaarlijk zijn, hoeven we waarschijnlijk niet verder uit te leggen. Maar het zijn niet alleen de zware regenval en hevige wind die risico’s vormen. Orkanen veroorzaken ook overstromingen en vloedgolven. Daarnaast kunnen tornado’s voorkomen. Deze wervelwinden zitten bij zo’n orkaan ingekapseld in regen, waardoor mensen ze niet zien aankomen en ze extra gevaarlijk zijn.

Tijdens de voorlichtingscampagne die vandaag van start is gegaan, worden mensen niet alleen gewezen op deze gevaren en hun kwetsbaarheid. Inwoners van de Verenigde Staten krijgen ook voorlichting over de maatregelen die ze kunnen treffen. Daarbij wordt gewezen op vluchtroutes, schuilplaatsen en het aanleggen van noodpakketten. Ook worden belangrijke informatiebronnen als websites, TV-kanalen en radiozenders onder de aandacht gebracht.

Opmerkelijk

In Amerika wordt nog altijd veel onderzoek gedaan naar dit natuurgeweld. Opmerkelijk is daarbij dat gebruik gemaakt wordt van vliegtuigen die regelrecht de stormen invliegen. Het doel is informatie verzamelen. Zo worden luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid en wind gemeten. Daarnaast worden radarbeelden gemaakt en sondes afgeschoten om ook op andere plaatsen in de orkaan informatie te verzamelen.

Bronnen: Meteo Consult en NOAA National Hurricane Center.

Foto voorpagina: NOAA National Hurricane Center.