Droogte houdt aan

Er is voorlopig geen regen van betekenis te verwachten. En daarmee houdt de droogte aan.

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: Rijkswaterstaat voorziet voorlopig geen problemen met de huidige droogte. Waakzaamheid blijft echter geboden.  

Niet meer dan een bui
De weersverwachting tot tien dagen vooruit laat geen natte periode zien. Het blijft bij af en toe een (plaatselijke) bui, meer niet.... Onder invloed van een hogedrukgebied worden regenstoringen uit de buurt van Nederland gehouden. Oceaanstoringen buigen via de Britse eilanden naar IJsland en Scandinavië af, terwijl buiengebieden in Centraal- en Oost-Europa worden verwacht. De temperatuur zal daarbij na vandaag voorlopig geen tropische hoogstandjes meer bereiken; het wordt veelal 20 tot 25 graden. Kortom, voor de vakantievierders in Nederland zijn de weersvooruitzichten goed.  

Neerslagtekort groeit gestaag
Het neerslagtekort blijft ondertussen opvallend groot en groeit gestaag verder. In het zuiden en oosten zijn er momenteel gebieden met tekorten tot 240 millimeter aan toe. En in De Bilt is het tekort opgelopen tot 184 millimeter en daarmee kan 2010 zich nog altijd scharen bij de 5% droogste jaren. Recordjaar wat dit betreft blijft 1976. Toen liep het tekort aan het einde van de zomer tot zelfs bijna 350 millimeter op. De verwachting dit moment is dat het tekort in De Bilt de eerstkomende dagen oploopt naar ruim 200 millimeter.

Droogtebericht
Rijkswaterstaat geeft als daar aanleiding toe is, zoals nu, wekelijks een droogtebericht speciaal voor waterbeheerders uit. Het laatste bericht is van afgelopen maandag. Daarin staat onder meer dat vanwege de aanhoudende droogte RWS en de waterschappen door peilverhoging buffervoorraden aanleggen om zo aan de behoefte van oppervlaktewater te kunnen voorzien. Waar nodig hebben de waterschappen beregeningsverboden afgekondigd en voeren zij inspecties aan de veendijken uit.

Rivierafvoeren
Wat de grote rivieren zoals Rijn en Maas betreft zullen de afvoeren op het huidige niveau blijven. De afvoer van de Rijn bij Lobith ligt ruim 700 kubieke meter per seconde lager dan het langjarig gemiddelde, de verwachting voor deze week is een stabilisatie naar waarden tussen 1400 en 1600 m3 per seconde. In de Rijn en het IJsselmeer is voldoende water aanwezig om de komende weken aan de watervraag te kunnen (blijven) voldoen. De afvoer van de Maas bij Luik in België is de afgelopen maanden wat lager geweest dan normaal en bedraagt momenteel rond 50 m3 per seconde. De verwachting is dat ook de afvoer van de Maas op het huidige niveau zal blijven.

Watertemperatuur
De watertemperaturen worden goed in de gaten gehouden vanwege de waterkwaliteit. Dankzij de buien van vorige week is de watertemperatuur iets gezakt, maar is nog wel altijd aan de hoge kant. De Rijn bij Lobith (Gelderland) is rond 25 graden en de Maas bij Eijsden (Limburg) 24 graden. Daar zal deze week weinig verandering in komen. Waakzaamheid blijft daarom geboden. 

Buitenland
Het peil van de meeste Zwitserse stuwmeren is vrij normaal. Een maat hiervoor is de z.g. “Füllungsgrad” die vorige week opliep van 54 naar 60%, terwijl ongeveer 63% normaal is voor de huidige zomerperiode. Maatgevend voor de Rijnafvoer is de afvoer vanuit het Bodenmeer. Het waterpeil was vorige week 8 centimeter gedaald en is nu ongeveer 30 centimeter lager dan het langjarig gemiddelde voor de tijd van het jaar. De verwachting is dat het waterniveau de rest van deze week verder daalt. In het hele stroomgebied van de Rijn zijn vorige week lokaal buien met veel regen gevallen, waardoor de afvoer op de meeste plaatsen iets is toegenomen. Bij de uitstroming van het Bodenmeer bedroeg de afvoer zondag 444 m3 per seconde, iets lager dan de norm voor half juli. Bij Basel is de afvoer vorige week iets gestegen tot rond 1070 m3 per seconde, terwijl 1400 m3 per seconde normaal is voor de tijd van het jaar.  

Ook in het stroomgebied van de Maas vielen vorige week lokale buien met veel regen. Dit leidde op 15 juli tot een snelle toename van de afvoer: van 50 tot rond 170 m3 per seconde. Daarna is de afvoer echter weer snel teruggekeerd naar het niveau van rond 50 m3 per seconde. De verwachting is dat hier de eerstkomende weken weinig verandering in komt.  

Landbouw
Karin Broekhuijsen, die net als veel anderen dagelijks voor ons op pad gaat om weerfoto’s te maken, sprak gisteren in Drenthe een boer en die vertelde liever een droog dan een (te) nat jaar te hebben. Bij een natte zomer verrot alles, terwijl hij de droogte de baas blijft door te beregenen. Hij verwacht overigens wel dat de prijzen van aardappelen en graan binnenkort omhoog zullen gaan.

Bel voor de gedetailleerde weersverwachtingen tot tien dagen of zelfs vier weken vooruit onze weerlijn: 0900-9725 (55 ct/min). Kies 5 voor de tiendaagse en kies 6 voor de maandverwachtingen. 

Bron: Rijkswaterstaat, KNMI, Meteo Consult.