Bill tegen Bill

Eén van de machtigste en rijkste mannen op deze aardbol probeert een manier te vinden om orkanen te beheersen.

Deze week schreven wij in deze rubriek al eerder over de orkaan Bill, waarvan de laatste restanten nu zo’n beetje ten westen van ons liggen. Veel meer dan een paar wolkenvelden krijgen wij er niet meer van mee. Integendeel, door een aanwakkerende zuidenwind wordt het bij ons juist warm zomerweer. Bij ons pakt deze ‘orkaan’ dus gunstig uit voor wat het weer betreft, maar in Amerika en omstreken resulteren ze als ze over land trekken vaak in dood en verderf. Huizen en zelfs complete dorpen worden binnen luttele minuten van de kaart geveegd en vaak met een behoorlijk aantal doden als gevolg. De Amerikaanse multimiljardair Bill Gates wil daar een stokje voor gaan steken. Hij is samen met een paar compagnons bezig om een manier te vinden om te orkanen te beheersen of zelfs te voorkomen.

Reeds eind 2008 werd bij het octrooicentrum van de Verenigde Staten een aanvraag ingediend voor patenten omtrent een aantal methoden die orkanen in de Golf van Mexico beheersen of voorkomen. Samen met 12 andere uitvinders wil Gates miljoenen dollars ter beschikking stellen om de schade, die door orkanen wordt veroorzaakt, te verminderen en soms ook te stoppen. Ondenkbaar zou je denken, want het weer is niet te reguleren.

Toch is het in dit geval geen heel gek idee. Ze willen namelijk het warme water dat zich aan het oppervlak van het zeewater bevindt, vervangen door kouder water dat zich eronder bevindt, om zo de temperatuur van het oppervlaktewater te doen afnemen.

Ontstaan van een orkaan
Bij het ontstaan van een orkaan is namelijk een aantal zaken noodzakelijk. We beschrijven ze hier niet allemaal, maar de twee belangrijkste komen hieronder ‘kort door de bocht’ aan bod. Ten eerste is er een lagedrukgebied met een gesloten circulatie nodig, die in alle lagen van de atmosfeer aanwezig moet zijn. Op een satellietbeeld zie je deze heel goed terug, als een schijfvormige wolkenzone.

Een tweede noodzaak is convectie. Zeewater verdampt en wordt met de lucht mee omhoog gezogen, waarna het condenseert, er wolken ontstaan en het gaat regenen. Bij dit fenomeen, condensatie, komt warmte vrij die de lucht extra doet opstijgen, waardoor de luchtdruk verder daalt. Door die dalende luchtdruk wordt er nog meer vochtige lucht van boven het zeewater omhoog gezogen. Ook deze condenseert en dat betekent dat het harder gaat regenen. Door de hierbij weer vrijkomende energie daalt de luchtdruk nog verder en neemt de wind geleidelijk in kracht toe. En zo kan een orkaan zich boven warm water ontwikkelen en vervolgens lang in stand houden.

‘Voedend’ water
Nu is dat laatste punt, het warme ‘voedende’ water, het gegeven dat Bill Gates met zijn compagnons in één van zijn patenten wil gaan aanpakken. Zij willen het relatief warme zeewater dat zich aan de oppervlakte bevindt, dieper de zee in pompen. De temperatuur van het water aan het oppervlak neemt daardoor af, waardoor de voedingsbron van de orkaan grotendeels wegvalt. Dit doen ze aan de hand van de zogeheten ‘Thermocline’. Dit is een aanduiding van een overgang tussen twee lagen water. Het water onder de thermocline heeft een andere temperatuur dan de laag erboven. De zon verwarmt het bovenste laagje water en omdat warm water lichter is dan koud water, blijft dit warme water aan de oppervlakte. De wind en stromingen mengen het water wel, maar dat betreft in de oceaan eigenlijk alleen maar de bovenste toplaag van het zeewater.

Badkuip
Er zou volgens de patenten een bak in de vorm van een badkuip ingezet worden, waarvan de wanden boven de zee uitsteken, zodat alleen golven zeewater in de kuip kunnen deponeren. De kuip heeft genoeg drijvend vermogen om het waterniveau in de kuip hoger te houden dan dat van de zee. Hierdoor wordt overdruk gecreëerd. Het water wordt hierna via een slang omlaag gepompt naar de koudere regionen. Er zouden echter wel heel veel van die badkuipen in zee gedeponeerd moeten worden, om dit idee werkend te krijgen. Of het bewaarheid gaat worden, moeten we dus nog even afwachten. En ondanks dat het een ‘goed’ idee lijkt, is er waarschijnlijk nog niet over de gevolgen voor de natuur nagedacht.

Bronnen: Meteo Consult, ABC News, Time.com