Van alle kanten

Deze woensdag trekt tegelijkertijd zowel vanuit het oosten als vanuit het westen bewolking over.

Onderin de atmosfeer waait het zeker niet altijd uit dezelfde richting als aan de grond. Het is zelfs mogelijk dat de stromingsrichtingen op verschillende hoogten 180 graden afwijken. Deze woensdag is het weer eens zover.

Op het moment hebben we te maken met een hardnekkige gordel van hogedrukgebieden ten noorden van ons, waarbij onder meer boven Scandinavië zich keer op keer een stevige kern ontwikkelt. We spreken hierbij van een zogeheten ’blokkade’. Lange tijd achtereen verandert in grote lijnen niets aan het stromingspatroon. Dat is nu al een dag of vier zo, maar zeer waarschijnlijk wordt er nog een week, misschien meer, aan vastgeplakt.

Onder de huidige omstandigheden betekent dit dat in ons land de wind aanhoudend uit de oost- tot noordoosthoek komt. Wolken die relatief laag in de atmosfeer aanwezig zijn trekken in dezelfde richting mee: van boven Duitsland via Nederland naar het westen tot zuidwesten.

In de bovenlucht verandert de komende dagen soms wél het een en ander, maar grote veranderingen in het weerbeeld brengt dit niet teweeg. En uiteindelijk trekt de hogedrukwerking daarbij steeds weer aan het langste eind. Kortom: de blokkade houdt zich nog wel even in stand.

Wel is het zo dat deze kleine nuanceverschillen hogerop in de atmosfeer veranderingen in stromingspatroon veroorzaken. Kwam de windrichting in het weekeinde in de noordoosthoek terecht, deze woensdagmiddag hebben we met een westelijke stroming te maken. Dit heeft te maken met een zwak lagedrukgebiedje in de bovenlucht dat korte tijd een bres weet te slaan in de blokkade. Het trekt van boven Engeland deze woensdag tot boven de Golf van Genua op vrijdag. Uiteindelijk komt de wind in het weekeinde vervolgens ook in de bovenlucht ‘gewoon’ weer terug in de noordoosthoek, en wordt het oude plaatje hersteld.

Nu, op deze woensdag, waait de wind in de bovenlucht echter uit de zuidwesthoek. Terwijl aan de grond een oostenwind staat. Dat kunnen we ook aan de trekrichting van de bewolking zien. Sluierwolken (op 6 tot 12 kilometer hoogte) drijven vanuit het westen het land binnen, terwijl de wolken in de lagere luchtlagen van oost naar west trekken.

Bron: Meteo Consult