Raadpleeg zelf alle weerkaarten

Sinds kort kunt u op onze website een enorm uitgebreid en zeer actueel assortiment weerkaarten raadplegen. Hoe vaker u de kaarten bestudeert, hoe beter u wellicht ook zelf in staat bent om weersverwachtingen te maken! En kunt u kijken of het echt gaat vriezen...

 

Wellicht is uw oog er al opgevallen. De nieuwe dienstverlening van Meteo Consult op deze website met de meest recente en gedetailleerde weerkaarten. Voor verschillende gebieden en geldig tot twee weken vooruit. Met behulp van deze weerkaarten kunt u zelf porberen om verwachtingen op te stellen. Voor eigen land, of voor uw reis- of vakantiebestemming. Om in het menu te komen, dient u eerst te klikken op weerkaarten en vervolgens op Professioneel.

De weerkaarten worden 4 maal daags berekend door het globale model van de Amerikaanse weerdienst. U kunt een keuze maken uit een hele serie verschillende parameters. Sommige spreken voor zich. Zoals bijvoorbeeld de temperatuur op 2 meter hoogte. Of de windrichting en snelheid op 10 meter hoogte. Maar er zijn ook parameters die u wellicht onbekend in de oren klinken. Zoals bijvoorbeeld het rijtje met Geopot & Wind 300 hPa., 500 hPa, 700 hPa en 925 hPa.

De getallen in hPa betreffen de drukvlakken waarvoor de berekeningen zijn gemaakt. Het drukvlak van 300 hPa komt overeen met een hoogte van circa 9 kilometer. Het vlak van 500 hPa ligt op een hoogte van circa 5.5 km. Verder naar beneden komen we aan bij 700 hPa, overeenkomend met ongeveer 3 kilometer. Daaronder vinden we dan nog het vlak van 925 hPa. Dat ligt zo tussen de 800 en 900 meter. De exacte hoogte van een drukvlak is elke dag anders. Bij lage druk, in de nabijheid van een lagedrukgebied, liggen alle drukvlakken wat lager bij de grond. De komende tijd staat de barometer hoog en liggen de drukvlakken juist wat hoger. Zo ligt het 1000 hPa vlak soms letterlijk op de grond. Namelijk op het moment dat uw barometer een waarde aangeeft van 1000 hPa. Maar de komende dagen stijgt de luchtdruk in ons land tot circa 1040 hPa. Het 1000 hPa vlak stijgt dan tot een hoogte van rond de 350 meter.

Het is precies deze relatie die in de genoemde parameter, Geopot., wordt beschreven. Geopot staat voor geopotentiale hoogte. Het is letterlijk de hoogte waarop we in de berekende weerkaart het drukvlak, bijvoorbeeld van 500 hPa, kunnen aantreffen in de atmosfeer. Met andere woorden, de geopotentiale hoogtekaarten zijn in feite kaarten waarop we de hoge- en lagedrukgebieden kunnen vinden. De ligging ervan bepaalt tevens het gedrag van de wind. Vandaar dat we in deze weerkaarten de geopotentiale hoogte en de wind combineren. Het raadplegen van de kaarten laat helder zien, hoe de stromingen op de verschillende niveaus in de atmosfeer verlopen. Zo kunnen we met behulp van de 300 hPa kaart in een oogopslag zien, waar de straalstroom zich bevindt. In de straalstroom bereikt de wind zeer hoge snelheden van doorgaans meer dan 100 en in het winterhalfjaar een enkele keer meer dan 300 kilometer per uur. Informatie over de ligging van de straalstroom geeft ons een idee in hoeverre storingen (lagedrukgebieden, fronten, gebieden met buien) ons kunnen bereiken. Het laat tevens zien in hoeverre het stromingspatroon geblokkeerd is. Een geblokkeerde stroming is een stroming waarin de westelijke stroming wordt geblokkeerd, bijvoorbeeld door een groot blokkerend hogedrukgebied zoals dat de komende week overduidelijk het geval is. Door de blokkade kunnen regengebieden vanaf de Oceaan moeilijk doordringen tot het Europese vasteland.

Op de weerkaart voor morgenmiddag, donderdag 13 december 13.00u, zien we de sterke hogedrukuitloper vanaf de Canarische Eilanden, via de Ierse zee, lopend tot over Scandinavie. In de hogedrukuitloper staat bijna geen wind, let wel, op een hoogte van rond 9300 meter. De hoogte van het 300 hPa vlak is uitgedrukt in decameters, in tientallen meters dus. Het getal 932 komt dus overeen met 9320 meter hoogte. Verder westwaarts op de Oceaan staat een sterke zuidwestelijke stroming met windsnelheden tot meer dan 85 knopen. Dat is meer dan 150 kilometer per uur. Deze tak van de straalstroom buigt dus via IJsland helemaal af naar de Noordelijke IJszee. Boven het continent staat een noordoostelijke stroming en boven het oosten van Polen zien we een takje van een straalstroom uit het noorden.

Overigens is het ook vaak zo, dat de weersystemen op grotere hoogte enigszins verschoven liggen ten opzichte van de situatie nabij het aardoppervlak. Dat betekent bovendien, dat de wind op verschillen hoogten dus uit verschillende richtingen kan waaien. Dat is zelfs meer regel dan uitzondering. De weerkaarten op het 300 hPa-vlak worden ook stelselmatig geraadpleegd door piloten. Zij kunnen met behulp van deze kaarten een goede schatting maken van de te verwachten vliegtijd en tevens in overleg beslissen om de route iets aan te passen, ten einde meer te profiteren van bijvoorbeeld een gunstige tak van de straalstroom. Want 200 kilometer per uur wind in de rug, dat scheelt tijd en vooral veel brandstof en dus geld.