Meteo Consult gecertificeerd voor dienstverlening luchtvaart

Als eerste commercieel bedrijf in Europa heeft Meteo Consult voldaan aan de kwaliteitseisen voor weersverwachtingen aan de luchtvaart.

Als eerste commercieel weerbedrijf in Europa heeft Meteo Consult voldaan aan de zware kwaliteitseisen die gesteld worden aan het verstrekken van weersverwachtingen aan de luchtvaart.

Traditioneel krijgt deze sector de weerberichten van nationale instituten zoals in Nederland het KNMI en in Engeland de UK Met. Office. Door nieuwe Europese wetgeving wordt het nu ook commerciële weerbedrijven mogelijk gemaakt deze diensten te verlenen. Om daarvoor in aanmerking te komen wordt voor Nederlandse ondernemingen de kwaliteit grondig gecontroleerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Meteo Consult is nu het eerste weerbedrijf in Europa, dat het certificaat gekregen heeft.

Doordat er op de levering van verwachtingen aan de luchtvaartsector steeds een monopoly rustte van de Nationale Meteorologische Instituten, zijn de kosten voor de verwachtingen hoog en is er nauwelijks geïnnoveerd. De hoge kosten komen uiteindelijk voor rekening van de reiziger. Nu ook Meteo Consult deze diensten aan mag bieden bestaat de kans dat er een betere dienstverlening tegen lagere kosten komt.

Harry Otten, directeur van Meteo Consult daarover: ”Nog niet zo lang geleden mochten wij geen verwachtingen verstrekken voor de offshore sector. Wij waren de eerste commerciële onderneming die dat mocht volgens de mijnwet. Sindsdien is de dienstverlening in de offshore sterk verbeterd en zijn de prijzen gedaald. Eenzelfde kwaliteitsverbetering bij dalende prijzen hebben we bij de gladheidbestrijding gezien. Wij zijn er van overtuigd dat ons bedrijf ook voor de luchtvaart een dergelijke slag kan maken. Wij zijn er klaar voor!”

Voor Meteo Consult betekent de certificering een entree tot een markt waar jaarlijks vele tientallen miljoenen worden betaald voor weersinformatie.

Over het certificaat:

Op basis van de Luchtvaartnavigatiedienstenverordening dient het verlenen van luchtvaartnavigatie- diensten gecertificeerd te worden door de EU-Lidstaten.

Certificaten zullen worden afgegeven aan de verleners van luchtvaartnavigatiediensten indien deze aan de gestelde eisen voldoen. De eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten zijn door de Europese Commissie vastgesteld.