Angst voor orkaan Felix

Met angst en beven wachtten de inwoners van Nicaragua en Honduras vanmiddag de komst van de orkaan Felix af. Mitch zit er nog vers in het geheugen.

Met angst en beven wachtten de inwoners van Nicaragua en Honduras op de zeer sterke categorie 5 orkaan Felix, die aan het begin van de middag in het grensgebied tussen Nicaragua en Honduras aan land is gegaan. Niet alleen vanwege de verwachte extreme windsnelheden in de baan van de orkaan, maar ook vanwege de verwachte extreme regenval werd voor het ergste gevreesd. Tienduizenden mensen zaten in schuilkelders.

Voor de meeste mensen staat – ook al is het alweer bijna 9 jaar geleden – de passage van de orkaan Mitch nog scherp op het netvlies. Die zaaide eind oktober en begin november 1998 dood en verderf in het gebied. Ongeveer tienduizend mensen kwamen toen om het leven, vooral door de regen en de overstromingen die er het gevolg van waren. Wat windsterkte betreft, viel het op het land allemaal erg mee. Ongeveer evenveel mensen werden vermist. Delen van Honduras en Nicaragua zijn ook nu nog steeds niet helemaal hersteld van de ramp van toen. De komst van Felix is daarom des te bedreigender.

Het pad dat Felix aflegt, wijkt niet heel veel af van de route die destijds door Mitch werd gevolgd. Bij het aan land komen vanmiddag, in een relatief onbewoond gebied in de grensstreek van Nicaragua en Honduras, speelde de wind nog een grote rol. Daarna, als de orkaan snel aan activiteit inboet, zal het vooral de regen zijn die we in de gaten moeten houden. Op veel plaatsen wordt tussen 125 en 250 millimeter verwacht, lokaal kan zelfs 500 millimeter vallen. Na Nicaragua en Honduras staan Guatemala en het zuiden van Mexico op het programma, volgens de huidige verwachting. In Guatemala en in Mexico zullen de restanten van Felix voornamelijk overvloedige regenval brengen.

Was Felix gisteren een sterke orkaan van de vijfde categorie, de afgelopen nacht en ochtend zwakte hij tijdelijk af tot een categorie 3 orkaan. Oorzaak hiervan was het inzakken van de oude buienmuur, direct rond het oog en het ontstaan van een nieuwe, een stuk verder bij het oog vandaan. Deze vorm van ‘intern onderhoud’ in orkanen zie je veel vaker gebeuren in stormen van het kaliber van Felix. Zulke interne wijzigingen in de structuur kosten wel energie en gaan daarom ten koste van de windsnelheden. Inmiddels is dat proces voltooid en wint Felix opnieuw aan kracht. De verwachting is dat Felix op het moment van aan land komen in Nicaragua op de rand van categorie 5, de hoogste categorie op de schaal van Saffir-Simpsom, zal balanceren. Komt dit uit, dan is dit onderdeel van het verhaal in elk geval anders dan destijds met Mitch. Die bracht aan land veel minder wind. Inmiddels heeft het National Hurricane Center in Miami bevestigd dat de windsnelheden rond de kern van Felix tot 260 kilometer per uur zijn opgelopen, vlak voor het aan land gaan in Nicaragua. Daarmee is Felix inderdaad een categorie 5 orkaan, net als Dean enkele weken geleden.

Zagen we gisteren al dat de verwachte van koers van Felix, net als enkele weken geleden met Dean, steeds weer naar het zuiden moest worden bijgesteld, inmiddels is die koers zo zuidelijk geworden dat de kans bestaat dat de restanten van Felix Centraal-Amerika oversteken om aan de andere kant de Grote Oceaan op te trekken. Omdat Felix door sterk bergachtig terrein trekt, is de kans dat de cycloon die oversteek intact haalt, miniem. De structuur van de wervel wordt waarschijnlijk door de bergen zo snel uit elkaar geslagen, dat van enige vorm van een circulatie aan de andere kant van het continent geen sprake meer is. Dan kan de storm op de Grote Oceaan ook niet opnieuw aan kracht winnen. Het is in het verleden weleens gebeurd dat een tropische cycloon de oversteek wel heeft gehaald. In dat geval kreeg de storm aan de andere kant van het continent een nieuwe naam.

Bron: National Hurricane Center, Meteo Consult

Volg de Hurricane Hunters live m.b.v. Google Earth