Weer Magazine en klimaat

De eerste van 4 nieuwe rapporten van het IPCC is onlangs verschenen. Het KNMI besteedt er in een speciale bijlage in het Weer Magazine aandacht aan. Verder ook veel andere, interessante verhalen in de nieuwste editie!

Naar aanleiding van het net verschenen rapport van het IPCC heeft het KNMI in samenwerking met Het Weer Magazine de hoofdpunten van dit rapport uitgewerkt in een 20 pagina dikke handige uitneembare brochure!

De uitkomsten van het vierde Assessment  Report bevestigen dat de menselijke invloed op het klimaat onmiskenbaar is. De temperatuurstijging, de neerslag het zee-ijs en de uitstoot van broeikasgassen: hoe is de stand van zaken nu, wat is er veranderd sinds het vorige rapport in 2001 en wat zal er in de toekomst te verwachten zijn. Ook worden de uitkomsten van dit rapport naast de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 gelegd.

Verder in dit nummer van Het Weer Magazine:

Actief in extreme kou
Volgens de klimaatmodellen van het KNMI neemt door klimaatverandering de kans op extreme kou af. Toch kan er nu en in de toekomst nog wel eens een bitter koude dag tussendoor glippen. We krijgen dan vast van meteorologen of de overheid het advies binnen te blijven. Hoe gaan we daar dan mee om?

De spectaculaire winter van 1947
De vele koude periodes maakten de winter van 1946-1947 zeer indrukwekkend, zeker naar onze huidige maatstaven. Met een  gemiddelde temperatuur van -2,4 °C in De Bilt is deze winter op die van 1963 na de koudste van de twintigste eeuw.

Jaaroverzicht 2006
Met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 11,2 °C tegen een langjarig gemiddelde van 9,8 °C was 2006 het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige waarnemingen in 1706. Niet eerder werd de 11 °C grens gehaald en overschreden; het oude record, 10,9 °C, stond op naam van 1990, 1999 en 2000..  

Storm van de eeuw
Het ging er pittig aan toe op 18 januari dit jaar: dakpannen vlogen door de lucht, bomen en schuttingen woeien om en het treinverkeer werd stilgelegd. In Nederland vielen zeven doden, in West-Europa meer dan zestig. Blijf binnen, luidde het advies van het Nationaal Crisis Centrum. De ‘storm van de eeuw’ werd het in sommige media genoemd. Terecht?

Wilt u dit nummer van Het Weer Magazine inclusief klimaatbijlage ontvangen? Dat kan voor slechts € 5,95, stuur hiervoor een e-mail naar info@hetweermagazine.nl

Of neem een voordelig abonnement met extra korting op dit bijzondere tijdschrift via deze website.