regen en rivieren

Na een droge periode gaat het weer regenen. Het slot van deze zachte louwmaand zal wisselvallig gaan verlopen. Er wacht ons nog een flink portie regen.

De eerste helft van februari verliep nat. Gemiddeld in het land viel er circa 50 millimeter. Daarmee was de voor februari normale neerslagsom van tegen de 50 millimeter al binnen. Toch geeft dat nog niet de garantie voor een natte maand. De laatste meetbare regen viel vorige week woensdag. Daarna ging een droge periode van start.

De periode met nat weer werd overigens ook zichtbaar in de grote rivieren. De waterstand bereikte afgelopen weekeinde een maximum. Ter hoogte van Lobith werd toen in de Rijn een stand van 12.5 meter gemeten. Inmiddels is het peil gedaald tot onder de 12 meter en naar verwachting blijft het peil dalen en zitten we binnen enkele dagen alweer op 11 meter.  Overigens zijn dit soort waterstanden beslist niet extreem. Elke winterhalfjaar wordt de 12 meter wel (een aantal malen) overschreden. Pas bij waterstanden van 15 meter kunnen we echt gaan spreken van zeer hoog water. Tijdens het extreme hoogwater in januari 1995 werd bij Lobith een stand van 16.6 meter gemeten.  De laagste waterstanden die bij Lobith zijn gemeten liggen in de orde van 7 meter. Dat is dus een verschil van maar liefst 9 meter. Klimaatdeskundigen houden in de toekomst rekening met meer extremen in neerslag en daarmee ook in de waterstanden. Hogere piekafvoeren in de winter zijn een reëel scenario. Tegelijkertijd worden lagere afvoeren tijdens langdurige droogte in de zomer ook waarschijnlijker.

Morgen gaat het eindelijk weer serieus regenen. Daarmee komt er een einde aan de periode met rustig en droog weer. Een front brengt morgen tenminste 5 millimeter regen. De dagen erna blijft het wisselvallig. Tot en met volgende week woensdag, ofwel tot aan het slot van de maand, kan er naar verwachting al gauw 40 millimeter vallen. Daarmee wordt deze louwmaand toch zo goed als zeker een natte of zelfs zeer natte maand. Misschien dat zelfs de 100 millimeter als maandsom nog tot de mogelijkheden behoort.

Het te verwachten nattere weer in combinatie met hoge temperaturen kan ook extra smeltwater in de rivieren brengen. Daarom is het niet onwaarschijnlijk, dat de waterstanden in de rivieren in de volgende week zich gaan bewegen naar een volgend maximum. Daarmee is allerminst gezegd, dat er kans is op extreem hoog water. Daar is meer voor nodig dan de huidige te verwachten neerslaghoeveelheden. Bovendien is de hoeveelheid sneeuw in de Alpen die kan smelten gering. Op de lagere hellingen ligt vrijwel niets. Op grote hoogte ligt wel sneeuw, maar dat zal niet noemenswaardig gaan dooien. En zoals eerder vermeld, heeft deze maand op winters gebied geen verrassingen meer voor in petto. Het record van warmste winter sinds tenminste 1901 komt niet meer in gevaar.