Frontenkerkhof

De afgelopen dagen was er sprake van een zogenaamd frontenkerkhof, precies boven ons land.

De afgelopen dagen is er elke dag aandacht besteed aan de sneeuwsituatie van donderdag. De eerste verhalen gingen over de soms spannende weerkaarten voorafgaande aan de sneeuwval, vervolgens ging het over de sneeuw zelf en verder hebben we ook gekeken naar de record rustige avondspits van afgelopen donderdag, ondanks (smeltende) sneeuw.

Ook vandaag heeft het verhaal alles te maken met de sneeuwval van donderdag. De zachte lucht kon namelijk zonder al te veel moeite de drie zuidelijke provincies veroveren, verder naar het noorden kwam de zachte lucht vrijwel tot stilstand. Elke keer probeerde een nieuwe regenstoring de koude lucht naar het noorden te verplaatsen, maar de winter gaf zich niet zomaar gewonnen waardoor de fronten netjes boven ons land tot stilstand kwamen en in activiteit afnam. Meteorologen noemen dit ook wel een frontenkerkhof.

Zoals gezegd was het in Zuid-Nederland vanaf donderdag voorbij met vorst en sneeuw, in het noorden was dat absoluut niet het geval. Donderdag viel pas laat in de middag ook sneeuw in Groningen, Friesland en Drenthe. De sneeuwval was ook veel minder intensief en veel meer dan 1 tot 3 centimeter viel er dan ook niet. Voor de sneeuwval was het +0 graden, tijdens de sneeuwval ging het kwik omlaag tot net even onder nul.

Vrijdag kwam in de temperatuur weinig verandering. Het werd op vliegveld Eelde, even ten zuiden van de stad Groningen slechts +1 graad. De sneeuw smolt wel geleidelijk weg en omdat het een dun laagje was, kreeg op veel plaatsen het landschap zijn grauwe, grijze kleur (grotendeels) terug.

Zaterdag trokken verschillende neerslaggebieden over het land. In de drie noordelijke provincies ging het echter opnieuw sneeuwen, op een aantal plaatsen was sprake van een dun laagje sneeuw van 1 of 2 centimeter. Overdag bleef het lichtjes vriezen en met een stevige oostenwind begon de sneeuw zelfs te verstuiven.

In Roodeschool, gelegen in het uiterste noorden van de provincie Groningen, werd vanaf 18:30 uur lichte sneeuw waargenomen. Tot 21:45 uur sneeuwde het, daarna begon er viel er ijsregen die vervolgens over ging in regen. Omdat tot vanmorgen half vijf de temperatuur negatief was, vroor de regen overal op vast. Ook de ondergrond was intussen koud genoeg en zo was het voor voetgangers, fietsers en automobilisten verraderlijk glad. De laatste keer dat we in Nederland te maken hadden met een frontenkerkhof, inclusief sneeuw en ijzel, was begin februari 2001. In het noorden van het land bleef het toen 24 tot 33 uur achter elkaar sneeuwen en ontstond een sneeuwdek van ongeveer 20 centimeter. Begin maart 1987 won de winterkou het gevecht en bleef het nog tien dagen winteren. Ook in de winter van 1978-1979 hebben we regelmatig het gevecht tussen twee luchtsoorten boven ons land gehad, in die winter viel dan ook veel sneeuw en ijzel.

De vorst is nu verdreven naar het noordoosten van Duitsland. In Scandinavië en grote delen van Rusland blijft het de komende dagen koud en als de wind opnieuw de oosthoek opzoekt kan de winter in zeer korte tijd weer terug zijn in ons land. Of die kans ook daadwerkelijk aanwezig is, kunt u horen via de Meteo Consult weerlijn, optie 5.

 

Bron: Meteo Consult